Copiosis

 
cesta ke zdrojové ekonomice
 
 
Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: základy „čistého přínosu“.
 
 Co byste byli schopni udělat pro život ve světě, kde jsou všechny Vaše životní potřeby zajištěny bez toho, aby za ně kdokoli musel platit? Kde byste mohli dělat prakticky cokoli Vás napadne, protože potřeby jako vzdělání, potraviny, bydlení a lékařská péče by byly poskytnuty zdarma?
 
Jak byste žili ve světě, kde jsou bezdomovectví, hlad, politická korupce a prohřešky korporací věcí minulosti? Kde nezaměstnanost je historií a přesto si každý může užívat naplňující a smysluplné práce a času pro své koníčky? Konečně můžeme udělat lidskou společnost pozoruhodnou pro všechny bez toho, abychom se proti někomu stavěli, něčemu bojovali, přerozdělovali něčí bohatství či někoho obviňovali.
 
Co je Copisosis
Copiosis je komplexní a optimistické řešení světových problémů, které odstraňuje většinu kriminality, nezaměstnanost, finanční trhy, dluhy, vlády a zaměstnání neprodukující žádnou reálnou hodnotu a nutnost vydělávat na obživu. Práci si zvolíte podle Vašich hodnot, zájmů a nadšení. Pokud navíc tato práce obohatí ostatní i Planetu, tak můžete žít život, o kterém jste doposud ani nesnili.
 
Lidé, jací v tomto socio-ekonomickém systému produkují kvalitní základní životní potřeby, jsou bohatě odměněni komfortem. Komfort si pořídí za v překladu tzv. (Odměnu za) „Čistý” přínos – NBR, jenž se dá hromadit.
 
Systém zachovává plné soukromé vlastnictví.
 
Očekává se, že budou odstraněny peníze, vlády, korporace a většina zločinu. Prvním krokem by mělo být odstranění veškerého dluhu, přičemž věřitelé o nic nepřijdou.
 
Projekt se může momentálně pochlubit:
dva opravdové ukázkové projekty se začleněnými 30 rodinami
minimálně sedm dalších ukázkových projektů je v přípravě
přes 600 příznivců z 35 různých zemí šířících myšlenku
inovativní Algoritmus čistého přínosu (verze 6)
hotový minimální softwarový systém, jenž bude použit v ukázkových projektech, přičemž se pracuje na novém běžícím na systému Linux
vydané dvě knihy o této inovaci a stovky blogových postů ji vysvětlujících
nadšení lidé plní naděje přesvědčeni o Copiosis jako řešení světových problémů
 
Projekt momentálně hledá financování a již nyní má dva body programu zajištěny:
pokrytí hostingových služeb pro software a web
dvě komunity (Kalifornie a Portland) provozující ukázkový projekt, který slouží k výzkumu a výuce
 
Podle mého názoru je tento alternativní systém zatím nejblíže Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích propagované Hnutím Zeitgeist a navíc byl jako jediný otestován v praxi.
 
Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.
 
A jak že to tedy funguje?
Copiosis nemá žádné peníze. Nikdo nikoho neplatí a lidé stále budou dělat užitečné věci pro ostatní a planetu. Za svou práci však dostanete odměnu. Tuto odměnu vyměníte za komfortní zboží a služby, které nabízejí ostatní lidé. Jak dále uvidíte, zmíněná odměna nefunguje jako peníze.
 
Odměna se v Copiosis nazývá (Odměna / ocenění za) „Čistý” přínos (net-benefit reward – NBR). NBR je vyčíslením společenské reputace jedince. Lidé je získají za pomoc ostatním a/nebo planetě. Čím více takových věcí uděláme, tím dosáhneme větší odměny a společenského uznání.
 
V Copiosis bude mnoho lidí dělat Zemi lepším místem už jen proto, že takoví jsme. Mnohé nebude zajímat odměna, a to i když ji budou mít nahromaděny obrovské sumy; jiní zase budou dělat vše právě pro odměnu. Obě tyto motivace lze najít již v současném systému a jedna není lepší než druhá.
 
Odměnu (NBR) nelze získat. Tou jste oceněni. A to je velký rozdíl od peněz. NBR znamená, když Vám společnost řekne: „Udělal jsi dobrou věc. Zde je znamení našeho vděku”. Zamyslete se, jaký máte pocit z výplatní pásky. A především na pocit když ji nemáte. Když jste již utratili předchozí výplatu a opravdu potřebujete další, ale musíte čekat do příštího týdne. Jakoby Vám někdo něco dlužil. A pravdou je, že v kapitalismu Vám opravdu dluží.
 
Nyní se zamyslete, jaké je získat ocenění. Často to ani nečekáte. Necítíte se toho hodni. Je to fajn, protože jste to nečekali. Ale také to NEPOTŘEBUJETE. Nejste zoufalí, když ho nemáte. Taková je podstata NBR. Bez něj jste stále v pohodě, neboť Vaše základní potřeby (potřeby vs chtíče) jsou zajištěny „bez ceny” (vysvětlíme později).
Podobné je to například s různými kupóny. Dostáváme je za využívání něčích služeb. Když je nedostaneme, tak nás to nestresuje. Málokdy na ně myslíme, protože bez nich můžeme v pohodě žít.
 
Rozdíl může být sice nepatrný, ale vliv na společnost mezi oceněním a výplatou bude obrovský. Zvláště budou-li základní potřeby lidí zajištěny bez podmínek – aniž by člověk musel něco dělat.
 
Více o NBR
NBR nejsou peníze. Když chcete získat komfort, nedáváte je prodavači, majiteli ani výrobci. Tito lidé obdrží NBR za to, že Vám poskytnou službu nebo zboží. Vaše NBR je z účtu odečteno a prostě zmizí. NBR nelze převádět, vyměňovat a je naprosto virtuální. Nesáhnete si na něj. Můžete ho použít pouze k získání komfortu. Základní potřeby jsou poskytovány „bez ceny“.
Pozn. překladatele: Zásadní rozdíl je také v tom, že Vám odečtená suma nemusí být stejná jako ta přičtená producentovi za službu nebo zboží. Toto bude rozebráno jindy.
 
Každá jednotka NBR prochází následujícím procesem. Vzniká jako ocenění jednotlivce za jeho přínos společnosti a planetě. Použitím NBR k získání komfortu NBR zaniká.
NBR může získat pouze jednotlivec, nikoli organizace.
 
Pokud tedy někdo například posbírá jahody na poli pro jeho vlastníka, tak ho obohatil. Společnost odmění/ocení tohoto sběrače, který si následně za svou odměnu (NBR) zajde třeba na luxusní jídlo, vyzvedne oblečení nadstandardní kvality, anebo si svou odměnu bude šetřit.
 
Kolik odměnit?
Prosazujeme myšlenku, že různí lidé mají různé schopnosti a talenty, přičemž některé jsou pro planetu a její obyvatele podstatnější než jiné. Věříme, že lidé přinášející více by měli být také více odměněni. Obzvláště pokud jsou základní potřeby zajištěny „bez ceny“, což odstraňuje překážky ve vzdělání a získávání nových schopností.
 
Jednotky NBR jsou všechny stejné hodnoty, ale kolik dostane sběrač jahod, není stejné, jako kolik dostane riskující plavčík zachraňující životy někde v Severním ledovém oceánu. Rozdíl je definován pomocí „algoritmu čistého přínosu“, který funguje v podstatě takto:
 
změříme všechny pozitivní efekty akce ve světě
změříme všechny negativní efekty akce
odečteme od pozitivních efektů ty negativní
pokud je čistý výsledek (přínos) pozitivní, tak je činitel oceněn
pokud ne, tak činitel nezíská nic, nebo může být připraven o budoucí odměny v případě, že je záporné číslo vysoké
 
V praxi je algoritmus velice komplikovaný i když ne zrovna matematicky. Snaží se brát v potaz veškeré informace potřebné pro vykonání výše zmíněného výpočtu a vytvořit každému činiteli férový počet NBR. Algoritmus a software jsou open source a neustále pod drobnohledem. Kdokoli do něj může přispět na základě pravidel stigmergie.
Pozn. překladatele: Stigmergie je metoda organizace na základě zpětné vazby na prostředí, kterou můžeme nalézt například ve feromonových cestách mravenců.
 
Někdo by mohl říci, že je nemožné zhodnotit všechny efekty určité akce, protože mnoho jich je subjektivních. V praxi to ovšem pravda není. Jeden z důvodů je, že nikdo nezíská NBR, dokud nejsou všechny výsledky známy, takže to někdy může trvat velice dlouho. Zkuste si představit, jaký by asi byl život, kdyby lidé v různých zaměstnáních museli čekat na odměnu, až dokud by nebyly známy veškeré efekty jejich produktů a služeb na planetu a obyvatele.
 
Jako společnost víme, jaké výsledky má mnoho lidských aktivit a neustále sbíráme nová data. Tím pádem může být většina kalkulací provedena relativně rychle. O základní potřeby se bát naštěstí nemusíme. Stále si však budeme muset zachovat jistou trpělivost při uspokojení komfortu.
 
Základní životní potřeby pro všechny
Vaše jídlo, ošacení, vzdělání, bydlení a zdravotní péče Vám budou poskytnuty „bez ceny“. A jak že bude lidem poskytujícím tyto věci „zaplaceno“? Na to už si umíte přeci odpovědět sami. Tyto věci nazýváme základními potřebami, protože aby mohl člověk svobodně pěstovat svobodu, štěstí a sebe aktualizaci, potřebuje právě těchto pět věcí. Podívejme se nyní na některé tyto kategorie.
 
Samozřejmě, že nemusíme poskytovat všechno jídlo jako základní potřebu. To by nedávalo smysl. Existuje mnoho typů jídla, za které by lidé rádi vyměnili své NBR. To samé platí i pro ostatní kategorie. Označíme tedy některá jídla jako nezbytná a ta ostatní budou komfortní. Výživný vícezrnný chléb by například mohl být označen za nezbytnost. Ale umělecký bochník z kalamatských oliv, vyrobený Františkánskými mnichy, již pravděpodobně nikoliv. Dlouhé kabáty a jiné zimní oděvy mohou být nezbytné v Severní Dakotě, ale nikoli na Havaji. I když třeba kabát od Giorgio Armaniho by byl luxus i v Severní Dakotě… Tyto otázky budou posuzovat poroty z lidu ve spolupráci s „Organizací plátců“, jež bude popsána později.
 
Bez ceny není zdarma
V těchto termínech je velký rozdíl. Základní potřeby jsou poskytovány lidem „bez ceny“, nikoli zdarma. V Copiosis je veškerý majetek soukromý, a to včetně nezbytností. Je pouze na vlastníkovi, co a kolik toho dostanete. Klíčová věc k pochopení je, že si nemůžete jen tak nakráčet do obchodu v Severní Dakotě, vzít kabát a odejít jen proto, že žádný nemáte. Stejně jako dnes se musíte ohlásit u pokladny. Naopak již nebude důležité kolik máte peněz. Kolik máte NBR také není důležité, protože ty jsou bezcenné pro kohokoli jiného. Nebudete vyměňovat NBR s prodavačem za kabát, jako je tomu dnes s penězi. Pro získání kabátu se svých NBR doslova vzdáte a ony zmizí z Vašeho účtu. Máte kabát. Jakmile „nahlásíte“ Vaše zkušenosti s kabátem, (lidská) společnost odmění distributora kabátů pomocí NBR. „Distributorem kabátů“ se zde myslí všichni v životním cyklu výrobku, kteří se podíleli na jeho poskytnutí, anebo spíše na jeho tepelných a ochranných benefitech pro Vás. Pokud se zamyslíte nad životním cyklem produktu, včetně řetězce dodavatelů, tak to je velmi mnoho lidí, kteří budou oceněni, když dáte zpětnou vazbu na svůj nový kabát.
 
Takže zda dostanete kabát, nebo cokoli jiného, bude záležet na vlastníkových dispozicích, jak hodně budou chtít získat NBR, jaký jste člověk a mnoho dalšího.
Pozn. překladatele: Zdarma si můžete vzít leták nebo utrhnout jablko u silnice, ale „bez ceny“ Vám ho dají ze své zahrádky lidé, kterým jste nějak sympatičtí. Nebo pokud si ho vypěstujete sami.
 
 
Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: řídící procesy
 
V první části jsme si představili projekt Copiosis jakožto možnou cestu ke Zdrojové ekonomice, kterou představuje Hnutí Zeitgeist. Tato druhá část se zabývá řídícími procesy.
Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.
 
Konec nedostatku
Nedostatek již dnes většinou není skutečný. Nevím jak vy, ale málokdy se mi stalo, že by něco, co jsem chtěl, nebylo k dostání. Že nedostatek existuje, věříme pouze díky podmiňování systémem, které zažíváme. Některé věci omezené jsou. Ne každý může vlastnit domek na pláži nebo soukromý ostrov, i když jsem si jist, že vytvoření nových ostrovů bude možné, pokud to budeme chtít.
 
Snad chápete, že zde nemluvím o věcech, které nejsou dostupné z důvodu omezených zásob v obchodě, když je velká poptávka. Mluvím zde o vjemu, kdy to co chcete, Vám není dostupné, protože nemáte dostatek peněz nebo je cena příliš vysoká, že si to může dovolit pouze pár jedinců. Tento vjem nedostatku vytváří lidstvu mnoho psychologických problémů.
 
Copiosis je založen na hojnosti, takže množství věcí jako jídlo, pití, oblečení apod., jež můžete vlastnit, není regulováno ani omezeno žádnou vládou ani organizací. Místo toho je regulováno vzorcem NBR a rozmarem vlastníka žádané věci. Pojďme se podívat, jak je to myšleno.
 
Producenti dělají veškerá rozhodnutí
V Copiosis mají veškerou moc lidé, kteří něco vytvářejí. To oni udržují systém v chodu, zrychlují, nebo zpomalují spotřebu, řídí čerpání zdrojů, jejich obnovu, životní prostředí, ale také rychlost inovace a pokroku.
 
Producent je člověk, který dělá dobré věci pro Planetu a obyvatele v rámci „čistého přínosu“. Člověk venčící psy je producent stejně jako učitel dětí. Také je to člověk tvořící nový software nebo první meziplanetární dopravní systém. Jsou to lidé zkoumající zda bude příští úroda dostatečná i ti, kteří dávají ostatním najíst.
 
Výtvory producentů samozřejmě spadají do tří kategorií: produkty, služby nebo materiály. Tyto se nadále dělí na nezbytnosti, komfort a materiály. Materiály jsou potřebné pro tvorbu dalších věcí a jsou poskytovány producentům „bez ceny“.
 
Nikdo si nemůže vynutit od jiného, co ten nechce. Každý má svobodu dělat si, co chce. Za chvíli si povíme, jak se v Copiosis řeší chování. Tuto absolutní svobodu je nutné zmínit teď, jelikož se týká producentů.
 
Producenti mají většinou volnou ruku v tom, co budou tvořit jako nezbytnost, komfort a materiál. Také mohou určovat vstupní hodnotu NBR (podobné jako cena, ale nikoliv) pro své komfortní zboží a služby. Tato rozhodnutí dělají s porozuměním funkci systému Copiosis, jaké materiály je potřeba na výrobu a kolik NBR si přejí získat.
 
Podívejme se kupříkladu na rybářský průmysl. Mnoho lovišť již bylo díky několika faktorům vyčerpáno. Jeden z nich je nadměrný lov, což je podpořeno poptávkou, protože rybáři si v současném systému musí vydělávat na živobytí a čím více ryb chytí, tím více vydělají. Takže skutečnou vinu za vyčerpání lovišť má vlastně rybářova potřeba vydělat si na život. Díky zmíněnému osvobození (kromě zajištěných základních potřeb je v Copiosis odstraněn i dluh) mají rybáři jako producenti nyní možnost volby.
 
Obecně řečeno rybářovo NBR (přírůstek) v průběhu času bude klesat s tím, jak se bude snižovat množství ryb, protože náš algoritmus dává velkou váhu zdraví a dostatku přírodních zdrojů. Také bere v potaz, kolik lidí tento zdroj čerpá, tudíž pokud mnoho rybářů loví stejný druh ryby, NBR našeho rybáře klesne ještě více, jelikož klesá množství ryb a loví je mnoho lidí. Poptávka po rybách je zahrnuta ve výpočtu, ale udržitelnost zdrojů ji přebije.
 
Takže schopnost našeho rybáře získat NBR bude omezena dostatkem a zdravím ryb a celkovým počtem rybářů. Pokles poptávky po rybě také sníží počet NBR pro rybáře. Tyto signály skrze NBR říkají našemu rybáři, že pokud chce stále získávat stejné ocenění, bude muset změnit své konání. A jak si může náš rybář zvýšit přísun NBR?
 
Jedním ze způsobů je přeorientovat se na jiný druh ryby. Ale mnohem efektivnější způsob je přejít z lovu na chov. Jak? Může pomoci vědcům, biologům a dalším nadšencům do ekosystému obnovit hojnost ryb. A pokud k tomu naverbuje i své kolegy, získá ještě více NBR, protože pro společnost je mnohem přínosnější, ekologicky a s ohledem na poptávku, konat v zájmu zachování a obnovy zdrojů, než pokračovat do jejich úplného vyčerpání. Čím více rybářů bude dělat tuto práci, tím méně jich bude lovit. Čím více lidí pomůže s obnovou, tím lépe by se mělo rybám dařit.
 
Se změnou k obnově namísto lovu si zvýší příjem NBR, jelikož lidé potřebují zdravé prostředí, které zahrnuje hojně různé druhy, více než jíst tyto konkrétní ryby. I kdyby tuto práci konalo velké množství lidí, tolik to nevadí, protože využité množství zdrojů nebude tak společensky zatěžující jako vyhubení celého druhu ryb. Výsledkem (přebytku lidí) by v tomto případě bylo méně těchto ryb v obchodech a restauracích. Pozn. překladatele: Což by opět zvýšilo poptávku po lovu (tudíž i NBR) a nastolilo tak rovnováhu v prostředí.
 
Frustraci veřejnosti z nedostatku ryb je poměrně jednoduché zvrátit. Rybáři a vlastníci trhů, restaurací a obchodů mohou najmout komunikační odborníky na vysvětlení veřejnosti, jaký je přínos poklesu dodávky. Tyto sdělení obohacují veřejnost informacemi o stavu ekosystému, což zase přináší NBR sdělovačům, rybářům „najímajícím“ je a vlastníkům komunikačních kanálů.
 
Pokud toto chápete, tak Vám jistě dojde, že dnešní aktivity lidí vedoucí k obnově zničeného prostředí v Copiosis povedou k ocenění NBR. A není nic, co by bránilo těm samým lidem, kteří to poškození způsobili, aby se ho pokusili zvrátit a při tom získali nějaké NBR.
Konzumenti mohou konzumovat jak mnoho chtějí, dokud jejich producent nezačne pociťovat efekt konzumu na svém NBR. Pokud producent využívá mnoho surovin k zajištění poptávky po svém produktu, tak uvidí pokles (opět se bavíme o přírůstku) NBR se zvýšenou spotřebou surovin pro zajištění zvýšené poptávky.
 
 
 
Organizace Plátce
Když lidé prvně slyší o této organizaci, tak mají chybně pocit, že tito lidé řídí všechno a mají veškerou moc, protože dělají rozhodnutí, která ovlivňují algoritmus NBR. Sice spravují algoritmus a software ve kterém běží, ale mají velmi malou moc. Vysvětleme si proč.
 
Mnoho se musí udát, než se je člověk oceněn NBR za své činy. Někdo musí monitorovat aktivitu konzumentů a producentů, sbírat a analyzovat mnoho dat, zkoumat známé i neznámé, podávat zprávy, předpovídat mnoho událostí a stavů, archivovat předchozí události a obecně spravovat systém Copiosis. Bez pochyby bude seznam věcí mnohem delší.
 
Vlády, univerzity, výzkumné laboratoře a statistické organizace některé z těchto rolí vykonávají již dnes. Vláda je údajně pod dohledem při dělbě moci nebo parlamentem volených zástupců, kteří mají dělat rozhodnutí ve prospěch nás všech. Určitě chápete. A už také víme, jak to s nimi dopadá. Univerzity a výzkumná centra bývají pod vzájemným posudkem nebo dohledem vlády. To také příliš dobře nefunguje.
 
Organizace Plátce v Copiosis dělá veškerou tuto práci. Jedinou pravomocí, kterou tato organizace má, je zajistit spravedlivou odměnu lidem pomocí NBR. To je vše. Nemohou nikoho k ničemu nutit. Nemohou nikoho zadržet. Nemohou zabavit NBR. Mohou pouze oceňovat obyvatele na základě zásad systému.
 
Někdo se musí starat o servery pro software Copiosis. Někdo musí průběžně aktualizovat open source algoritmus, aby držel krok s technologickými a kulturními změnami. Je třeba se starat o technologii v terénu, která zásobuje systém informacemi. Nastavit mechanismus podávání a řešení stížností. Komunikovat změny a vzdělávat na základě pokroku společnosti, což je třeba dělat na více úrovních, jelikož nejsme všichni stejní.
 
Někdo musí vyhledávat informace, dělat statistické analýzy, sociální vědu, zdravotní vědu, průmyslovou vědu a tak dále. Organizace Plátce je složena ze všech těchto lidí, oborů, expertů a zástupců průmyslu, kteří toto všechno dělají, aby byli producenti spravedlivě odměněni. Organizace pracuje na principu stigmergie.
 
Kdokoli může být členem organizace Plátce. Nejsou zde žádné překážky. Tedy kromě toho, že s Vámi lidé nemusejí chtít spolupracovat – nezapomeňte, že nikdo nikoho nemůže k ničemu nutit. Tvorba výsledků v rámci organizace vytváří výrazný Přínos, protože se staráte o systém a jste dobře odměněni. Alespoň to tak tedy odhaduji.
 
Organizace má členy v kancelářích i terénu. Komunikuje s producenty, konzumenty, sleduje životní prostředí a posílá data systému. Z výsledků vydává veřejné zprávy o dění ve společnosti. Může například vydávat seznamy příležitostí s vysokým oceněním NBR. Vydává doporučení producentům jak zvýšit efektivitu. Tuto práci samozřejmě mohou dělat i jiní producenti. Žádné meze se nekladou.
Pracuje se zde na plný úvazek i příležitostně. S kulturními a komunitními hodnotami pomáhají poroty z lidu. Organizace nemá žádnou pravomoc kromě oceňování. Nevydává zákony, nic neřídí a nic nevynucuje. Jak zde funguje zodpovědnost a jak se předchází špatným věcem v Organizaci a jinde v Copiosis, je další v pořadí.
 
Na pověsti záleží
Kromě účtu s NBR má každý člověk ještě účet s reputací. Jelikož je NBR vyčíslená forma dotyčného reputace, je také zapotřebí i kvalitativního vyjádření. Tento účel má účet s reputací.
 
Tyto účty jsou šifrovanými záznamy všeho, co ve společnosti Copiosis uděláte. V dnešním světě lze z přístupu k těmto informacím hodně vydělat, takže nikoho neobviňuji, pokud se již dusíte myšlenkou, jak by toto fungovalo v kontextu naší šmírovací společnosti. Důležité je, že zde se již o dnešním světě nebavíme.
 
Nikdo nepotřebuje a ani nemá motivaci vědět, co je ve Vašem účtu, kromě pár položek a výjimek. A proto právo zveřejnit tyto informace máte pouze Vy. Nikdo Vás k tomu ale donutit nemůže. V určitých případech se to však může hodit.
 
Váš účet s reputací obsahuje všechny „nákupy“. Pokud by Vám například někdo něco odcizil, mělo by být jednoduché zjistit, zda je to opravdu jeho, či Vaše. Dalo by smysl zveřejnit některé údaje, pokud zvažujete spolupracovat s někým cizím a rozhodujete se. Příkladů by se samozřejmě našlo více.
 
Účet obsahuje biologická data, pracovní historii, vzdělání a schopnosti, včetně certifikací a ocenění (nikoli NBR). Také jsou zde prohlášení ostatních lidí o Vás. Tato jsou vážná věc. Jelikož Vás lidé nemohou přinutit ani být čestnými, tak tato prohlášení ovlivní, zda s Vámi budou chtít další lidé spolupracovat. Prohlášení jsou pozitivní i negativní. Jako vlastník účtu můžete schválit všechna pozitivní prohlášení. Negativní prohlášení můžete napadnout. Po zhodnocení a ověření organizací Plátce tyto prohlášení zůstávají navždy na Vašem účtu.
 
Samozřejmě lidé nemusí vidět detaily Vašich prohlášení. To by mohlo být trapné. Proto zvažujeme zjednodušené ukazatele jako hvězdičky, barevná světla, smajlíky, apod., které budou mít jasnou vypovídací hodnotu. Myslím, že toto je jasné.
 
Za cokoli užitečného pro obyvatele a planetu dostanete v Copiosis NBR. Dejme tomu, že víte o spiknutí na převzetí organizace Plátce nebo znáte někoho, kdo se snaží kompromitovat algoritmus, aby získal velkou sumu NBR. Pokud toto Organizaci oznámíte a vyšetřování Vaše tvrzení potvrdí, dostanete odměnu a provinilec negativní prohlášení na účet.
 
I kdyby dotyčný uspěl a nebyl odhalen, jeho přátelé a komunita může začít být zvědavá, jak je možné, že tolik NBR získal. NBR je snadné propojit s výsledky, protože výsledky povinně odměňují NBR. Člověk s obrovským účtem a žádnými výsledky v reputaci nebo adekvátními fyzickými předměty může očekávat vážné vyslýchání.
 
Pokud je nalezena chyba v systému, obdrží dotyční odměnu v NBR za zlepšení systému. Jakékoli zlepšení systému bude odměněno NBR. Takto NBR pomáhá formovat lidské chování odměňováním pozitivních přínosných akcí. Účty s reputací pomáhají systému NBR držet lidi zodpovědné za své činy a výsledky svých činů.
 
Závěr
Doufám, že nyní máte představu, jak Copiosis v celku funguje. Na našem webu si můžete také stáhnout dokument s často pokládanými dotazy.
 
Další téma, kterým se budeme zabývat, je plán přechodného období. Tento je blbuvzdorný, jelikož obsahuje postupy a strategie, které byly snad milionkrát prověřeny po celém světě. Už dnes vytváří úžasné výsledky.
 
Naše ukázkové projekty jsou centrem našeho plánu v raných fázích. Máme téměř 20 deklarovaných projektů po celém světě. Jak fungují a jak je využíváme k úspěchu Copiosis, můžete najít na našich stránkách v Bulletin #3.
 
Budeme rádi, pokud se přidáte k diskusi na naší Facebookové stránce a stanete se patronem naší práce.
 
 
 
Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: zpráva o postupu
 
Ve druhé části jsme popsali řídící procesy projektu Copiosis jakožto možné cesty ke Zdrojové ekonomice, kterou představuje Hnutí Zeitgeist. Tato třetí část se zabývá zprávou o pokroku projektu.
 
Úspěšná strategie demonstračních projektů – úvod
O naší inovaci jste již četli. Rozumíte, jak funguje. Možná jen trochu. Jestli nevíte jak Copiosis funguje, měli byste si o tom přečíst nebo se alespoň podívat na šesti minutový přehled. Tato stránka nabízí více o tom, proč je Copiosis skvělým nástupcem déle přežitého a nefunkčního kapitalismu.
 
Tato zpráva popisuje úspěchy, které přináší naše strategie ukázkových projektů. Také popisuje jádro naší strategie přechodné fáze – Sebeposilující mediální cyklus – a jakou roli v něm hraje strategie ukázkových projektů. Dále jsou zde vysvětleny tři původní návrhy ukázkových projektů a také jak přizpůsobujeme naší strategii na základě toho, co jsme se doposud naučili. Náš plán přechodu je strategií za pochodu. Neustále improvizujeme, učíme se a přizpůsobujeme naše plány. Vlastně nekorelujeme jinak než příroda a její zákony.
 
Přehled
K dnešnímu dni je realizováno 19 projektů po celém světě v různých stadiích vývoje. Většina projektů je ve stádiu raného „vyhlášení”. Lidé vyjádřili touhu začít realizovat projekt v jejich oblasti a zjišťují, jak to provést. Projekty jsou potvrzeny v severní i jižní Evropě, ve Středozemí, Austrálii a v několika oblastech Spojených států. Většina projektů byla vyhlášena v posledním roce, což je jasné znamení, že sebeposilující mediální cyklus funguje.
 
Úspěšnost ukázkových projektů znázorňují dvě roviny výsledků. Za prvé je to počet účastníků projektů a jaký efekt má jejich účast na jejich důvěru v Copiosis. Druhá řada výsledků zahrnuje příběhy zúčastněných lidí o jejich zkušenostech a efektivitu v užívání těchto příběhů (o projektech a lidech) k vytváření dalších projektů, zpravování v mediích a získávání dalších následovníků – to vše zapadá do našeho většího přechodného plánu.
 
Začněme s první řadou výsledků.
Čísla
počet zapojených domácností
Jsou zde dva dospělé projekty, kterými se budeme zabývat v této zprávě. Nachází se v sousedství Kenton v Portlandu, státu Oregon a Chicu v severní Kalifornii. Oba projekty započaly v říjnu 2015. Ostatní projekty jsou v různých stadiích vývoje před spuštěním. Oba projekty zabraly 12 a 18 měsíců, než byly spuštěny. Tato dlouhá doba přípravy vysvětluje, proč ostatní projekty po celém světě ještě nebyly spuštěny.
 
Lídři ostatních ohlášených projektů jsou – jak byste mohli očekávat u jakýchkoliv ambiciózních dobrovolnických projektů – v různých stadiích učení se, sestavování týmu, navrhování projektu, řešení jak moc se mohou odevzdat jejich projektu a čelit vlastnímu podmínění socioekonomickým systémem a osobním překážkám. Všechny tyto faktory ovlivňují postup a úspěch. Je to vážná, osobní a vyzývavá věc, ale také vysoce uspokojující a vzrušující práce, jak si někteří z našich „rostoucích vedoucích“ již potvrdili.
 
Projektové aktivity v Kentonu a Chicu na druhou stranu zaznamenaly vzrůst od té doby, co byly odstartovány. Čísla samotná říkají málo. Ano, jsou malá. Ale úspěch projektu není určen velikostí; je určen tím, jak účastníci změní své přesvědčení.
 
Kupříkladu Serena, účastnice v Chicském projektu, říká: „…Má síla jako jednotlivce v Copiosis začala opravdu zářit způsobem, kterému nikdy ve starém paradigmatu/společnosti nebyl poskytnut prostor…”
 
Emilia z Kentonu říká: „Jsem tu nová a ráda bych řekla, že jsem přímo nadšena, že Copiosis vstoupil do mého života. Můj mozek se mi přehřívá (v dobrém slova smyslu), jak se učím a posouvám tímto úžasným způsobem žití kupředu jako člen lidské rodiny. Jsem tak inspirovaná všemi těmi možnostmi. Těším se, co bude možného dnes i v budoucnu!”
 
Emilia dnes spolupracuje na organizování NBR plateb, pomáhá psát obsah, a spoluurčuje, kolika NBR budou ostatní účastníci projektu odměněni. Její přínos je značný.
 
Obzvlášť inspirující je Chrisův příběh: „V roce 2013 jsem zažil nejšťastnější moment svého života, když se mi narodil syn. Pár dní po jeho narození jsem se rozhodl věnovat se naplno budování udržitelného způsobu života, abych zajistil budoucnost mému synu a všem dětem na světě. Hledal jsem řešení od roku 2008, kdy jsem viděl film Zeitgeist Addendum. Hluboko v nitru jsem věděl, že Ekonomika založené na přírodních zákonech / zdrojích je řešením, ale všechny ty špatné zprávy a nikdo podobně smýšlející v mém okolí mě uvedly v zoufalství. Všechno se změnilo v Athénách, když jsem tě (Perryho Grubera) slyšel mluvit o Copiosis. V té chvíli jsem to úplně nechápal, ale po následném prostudovaní materiálů vím, že se tam na konci tunelu nachází světlo. Byl jsem tak nadšený, že jsem nemohl přestat sledovat ta videa a číst webovou stránku Copiosis. Chci být součástí tvého skvělého týmu. Momentálně si neumím představit lepší způsob jak sloužit lidstvu.”
 
Chris právě rozvíjí velikou iniciativu ve Finsku a je také patronem Copiosis.
 
Konec peněz, trhů a vlád
Podívejme se, jak vypadá zásadní změna. Věřím, že spousta lidí si uvědomuje, že lepší budoucnost vznikne pouze ze zásadní změny. Ale jaké? Jak by měla vypadat?
 
Věřím, že zásadní změna vypadá tak, že výsledek po této změně je radikálně odlišný od toho, co této změně předcházelo. Zásadní změna není záplatování děr v rámci zavedeného systému. Není to postupné zlepšování, které dělají zanedbatelné změny v životě, jak ho známe z našich každodenních aktivit. Zásadní změna musí dnes zahrnovat následující:
 
Odstranění vlády, přičemž zůstanou zachovány základní služby, které však budou poskytovány mnohem efektivněji a účinněji než dnes.
Odstranění všech finančních nástrojů založených na dluhu včetně dluhu samotného s tím, že takové nástroje budou nahrazeny mnohem efektivnějším a účinnějším morálním prostředkem, který bude podněcovat směnu.
Nahrazení tržních systémů založených na penězích reálným trhem, který podporuje přirozenou morální svobodu, svobodu vrozenou každému; svobodu, která je lidem v tržním systému striktně odpírána.
 
Zásadní změny v řádu, o kterém mluvím, nevyžadují jen vizi samotnou, nýbrž také praktickou metodu k převedení této vize v realitu. Vyžaduje to také, aby jednotliví lidé prošli svojí vlastní zásadní změnou v rámci větších ekonomických a sociálních změn. Ti pak udělají tyto změny „zásadními”.
 
To proto, že každý člověk je ovlivněn tím, co zásadní změna odstraňuje. Toto kulturní, ekonomické a sociální nepříznivé podmiňování se ukázalo ve všech možných negativních projevech:
 
Jak se chováme k cizincům a k těm, které milujeme.
Které si volíme zaměstnání, ale především to, které si nevolíme.
Ve způsobu užívání zdrojů planety, v činění obchodních rozhodnutí, a jak organizujeme naše kolektivní aktivity.
Na našich tělech a mentálním zdraví.
Na našem chování k ostatním a k sobě samým, když se snažíme vypořádat se se strachem, nedostatkem, znevýhodněním, nerovností příležitostí, materiální nerovností a nerovnou úrovní moci.
 
To vše znamená, že pokud opravdu chceme zásadní změnu, musíme vytvořit alternativu, jež takovou změnu nabídne. Musíme ale vytvořit také proces, který nám, jakožto civilizaci, umožní projít touto změnou, zatímco podobné změny budou probíhat i v osobních životech jednotlivých lidí. Jedině tehdy může ekonomická a sociální proměna vydržet.
 
Jinými slovy taková zásadní změna nemůže být omezena jen na změnu infrastrukturní, musí probíhat také na úrovni osobní. Ukázkové projekty Copiosis jsou navrženy tak, aby umožnily obojí.
 
Ukázkový projekt a zásadní změna
Účastníci v našich projektech začínají s touto osobní, hlubokou a zásadní změnou u sebe. Lidé jako Chris, Serene a Emilia dokazují, jak efektivní je naše práce ve vyvolávání osobních a individuálních změn, které musí být v souladu se změnami ve společnosti.
 
Máme mnoho příběhů podnícených ukázkovými projekty, které jsou v různých stadiích a podporovány unikátním systémem stigmergie. Joe, Ray, Fred, Susan, Erica, Gary, Ilias, Sirtaz, Manohar, Casey… Seznam se rozšiřuje dále a o další lidi, kteří obracejí svoji vášeň k Copiosis v činy, a to v jejich osobních životech nebo v celých komunitách a organizacích projektů.
 
Naše ukázkové projekty jsou navrženy tak, aby vykazovaly přesně tento druh výsledků.
 
Rychlý náhled
Sledovali jsme dva druhy výsledků, které naše projekty produkují. Prvně kolik lidí spolupracuje v projektech a jaký vliv má jejich účast na přesvědčení, že Copiosis může být nová realita.
 
Během vyhodnocování těchto výsledků jsme si také vyjasnili, jak zásadní změna vypadá a vysvětlili si, jak takové změny mají být zároveň sociologické i individuální.
 
Druhou úrovní výsledků je, jak efektivně využíváme zkušenosti lidí s Copiosis k vytvoření dalších projektů, medializaci, získání další podpory a všeho, co je součástí našeho většího plánu k realizaci Copiosis.
 
Sebeposilující mediální kruh
Plán přechodu Copiosis počítá se sebeposilujícím mediálním cyklem. Tento cyklus je jeden z důvodů, proč Copiosis získává takovou hybnost a trakci, přitahuje více lidí stávajících se podporovateli a patrony. Takto to funguje.
 
Výsledky ukázkového projektu – příběhy, růst počtu projektů, růst počtu účastníků… Všechny výsledky, o kterých jste četli výše a další, budou medializovány. Jak se Copiosis bude dostávat do medií, ať už novinových článků nebo radiových vysílání, blogových článků nebo internetových videí, zpravodajství se dostane k lidem, kteří o Copiosis ještě neslyšeli. Tito lidé navštíví náš online web pro více informací. Nadchnou se a připojí k nám různými způsoby. Někteří nás lajknou na Facebooku. Někteří si vyžádají odpovědi na řadu otázek, aby tomu lépe porozuměli. Někteří se zapojí skrze sociální media.
 
Nadšenci
Malé množství těchto zapojených lidí na vyšších úrovních poznání začíná nějakým způsobem dobrovolně spolupracovat. Poví o Copiosis přátelům. Zařídí kampaň k financování organizace. Někteří dojdou i tak daleko, že vyhlásí svůj vlastní ukázkový projekt v místě jejich domova. Všichni tito lidé od těch, co nás lajknou na Facebooku k těm, kteří vyjadřují touhu k započetí projektu v jejich domovině, pomáhají šířit a rozvíjet energii a hybnost sebeposilujícího mediálního cyklu: Zvyšující se počty výsledků umožňují být šířeny stále více médii.
 
Poslední skupinu lidí, kteří nás podporují velmi specifickým způsobem, nazýváme brzcí nadšenci. Tito lidé jsou klíčoví k našemu úspěchu, protože jejich působení přispívá našemu růstu, ke sdílení vícero novinek, které krmí náš sebeposilující mediální cyklus. Jsou věrohodnými zdroji informací, jelikož šíří své nadšení mezi rodinou a přáteli. Prostřednictvím osobních vazeb se šíří naše příběhy, výsledky a inovativní postupy k dalším lidem. Šíří se důvěryhodné příběhy.
 
Například Joe. V online diskusi představil Copiosis Lalovi. Lalo je mladý elektroinženýr snící o společnosti, kde lidé jako on (Americký imigrant z Mexika) mohou vést lepší životy osvobozené od zátěže měn založené na dluhu a vlád. Když se Lalo podíval na Copiosis, inspirovalo ho to. Když zjistil, že pojedu do severní Kalifornie navštívit tamní ukázkový projekt, udělal si dvou hodinovou vyjížďku, aby mě osobně zastihl. V místní kavárně mi Lalo slíbil, že pomůže učinit Copiosis realitou. Lalo nyní pracuje v Tesla motors a profesně se mu daří dobře. Nejenže je odhodlaný pracovat do budoucna na Copiosis, ale také nás podporuje finančně. Potom, co se vrátil do Stockonu, kde žije, mi napsal „Páni, jsem tak nadšený! Teď zase můžu pokračovat v práci na svých plánech, jak jsem ti říkal. Zjistím si všechno o automatizaci a robotech, jak bude v mých silách, a později to využiji pro přínos Copiosis.”
 
Lalo se stal patronem Copiosis ještě před tím, než byl zaměstnán v Tesle, posílal nám 2 dolary měsíčně. Od té doby, co byl přijat do zaměstnání, nás podporuje částkou 50 dolarů měsíčně.
 
Nadšenci jako je Joe jsou pro nás stěžejní. Pracují na našem pokroku „za oponou” a zapříčiňuji šťastné náhody, jež vedou k našemu úspěchu. Také získávají další takové, jako je třeba Lalo, kteří přiloží ruku k dílu. Tento neustálý proud nového znamená novinky a udržuje náš sebeposilující mediální cyklus v chodu.
 
Copiosis je sám o sobě novinkou. Systém slibující překonání kapitalismu je pro nemainstreamová média šířeníhodný, obzvlášť když je tento systém demonstrován v reálném světě. Růst počtu realizovaných projektů po celém světě činí tyto zprávy ještě mnohem přesvědčivějšími.
 
Tyto zprávy jsou také interně používány jako motivace a podpora našich nadšenců, že jejich přesvědčení a víra v nás je opodstatněna. Inspiruje to k větší aktivitě, která spolu se zpravodajstvím zvyšuje počet lidí zajímající se o to, co děláme. To vede ke zjevení dalších odhodlaných lidí a dalším projektům. Cyklus se tak posiluje a opakuje.
 
Časem všechna tato aktivita vygeneruje dostatek financí, který potřebujeme ke druhé a třetí fázi přechodného plánu (další články). Počet patronů nám stoupá podle očekávání. Vidí úspěch, jaký máme a chtějí naši práci vážně posunout dále, aby se Copiosis stal realitou.
 
Toto je sebeposilující mediální cyklus v praxi. Je jádrem celé naší strategie a je zodpovědný za celý růst, který jsme doposud zaznamenali. Vím, že tento proces funguje, protože všechny úspěšné produkty pracují na stejném principu.
 
Vzrůstající počet projektů a medií, které doposud máme, ukazují naši úspěšnost. Výrazný vzrůst od 4 na 8 projektů, kterého jsme byli svědky v období mezi prosincem 2015 a únorem 2016, a impozantní skok mezi březnem a dubnem připadají dvěma stěžejním mediálním událostem. Několik radiových rozhovorů v kombinaci s jinými online informačními aktivitami kulminovalo v novinový článek, který vyšel v globálním rozsahu. Tento článek otevřel příležitost představit Copiosis na celosvětové konferenci v dubnu 2016, což vedlo k druhému skoku.
růst počtu projektů v čase
 
Příběhy účastníků, jejich úspěšné využití způsobující medializaci, stoupající počet lidí objevující Copiosis a nárůst finančních podporovatelů ukazuje náš proces, který, ač je mlád, funguje. Naším hlavním omezením je nedostatek kapacit. Čím více vybudujeme kapacit, tím úspěšnější budeme. Co bude zapotřebí po ukázkových projektech, je výraznější financování. To však není předmětem této zprávy.
 
Popsal jsem naše projektové úspěchy, význam zásadních změn a jak jich dosáhneme a sebeposilující mediální cyklus. Příště se podíváme, o čem tyto projekty vlastně jsou a jak fungují.
 
zdroj:
 
 
Jelikož jde o seriál, čtvrtý díl bude o již fungujících projektech a jejich typech.