Maastrichtská dohoda

 
ANO Evropě znamená NE Evropské unii!!! Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu I. a II.díl
 
 
Skvělá analytická studie hrozné reality. Nic netušícím Evropanům je zde přesvědčivými argumenty vysvětleno, co je na ně chystáno. Jde o doslova a do písmene o bezbožný a hanebný plán, podle něhož mají být evropské národy pomocí tzv. Maastrichtské dohody o Evropské unii vydány úplně a neodvolatelně na pospas zlověstným a celosvětově organizovaným mocnostem, jejichž stěžejním cílem je zničení křesťanství, národností a svobody Evropy. Celý proces řízené integrace Evropy je maximálně zevrubně vylíčen tak, jako v žádném jiném díle! 
 
 
Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu I. díl
 
 
 
Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu II. díl