NEPŘEHLÉDNĚTE !

 
Děti jsou v první linii boje za zničení národa
 
Děti jsou v první linii boje za zničení národa. 
Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to nic „osobního“, jak vám řeknou „odborníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako všech okolních zemí - které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN. 
Podívejme se na vše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů. 
 
 
1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972) založil v roce 1922 hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické ; stádo bez specifických vlastností, sn a dno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád - a tedy i té naší. 
 
EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do roku 2050. Projekt se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet „potřebných“ imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat - pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce. 
 
2. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“ 
 
3. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se „kompenzovala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů. 
 
4. Projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři projektu: „Je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval.“ V této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety. Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony – vše má být pouze věcí „konsensu“. Jak praví inspirátoři těchto metodických textů: „Více vzdělaní lidé mají větší pří ;jmy a spotřebují více zdrojů, než ti chud& amp;i acute; s nižším vzděláním.“ Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská škola - literatura tam není, historie není, fyzika není, chemie není, zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: „Jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomůžeme zbavit se od takových rodičů.“ Pro lidstvo Agenda 21 plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě. 
 
5. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern, finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. - proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku – takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení! 
 
6. V Evropě existují tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později – protože novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“. Jaký je cíl? Např&ia cute;klad materiály sociologů Ministerstva ml& ;aacu te;deže v Norsku „plánují“, že k roku 2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem. 
 
7. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: „Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent.“ Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní p&ea cute;če a reprodukčního zdravotnictví. Mi m ochodem, poslední novinkou je očkování těhotných žen. 
 
Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové „elity“ vychází z toho, že je to „fér“, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získáv á svého celoživotního k lienta a systém moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro sebe. Například Norsko je první země na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány oficiálně svedou na „sebevraždu“. Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde. 
 
Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen pouhým nástrojem OFICIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci evropských národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš parlament postupně naplňují!!!!! Copak jsou všichni šílení? Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí? 
 
V Praze 1. 3. 2016 Vladimíra Vítová Univerzita Karlova 
 
 
 
TEMNÁ MASKA GALOBALIZÁTORŮ (1)
Adrian Salbuchi
 
V Londýně dostal tento mozkový trust jméno Royal Institute of International Affairs (RIIA), zatímco ve Spojených státech se měl stát známým jako Council on Foreign Relations (výbor pro zahraniční vztahy – CFR) se sídlem v New York City. Obě organizace vykazovaly nezaměnitelné znaky uplatňování sociální strategie postupného zavádění socialistického, čili formálně „demokratického“, ale ve skutečnosti stále autoritativnějšího politického zřízení jako prostředku masové kontroly populace. Tehdy byla propagována zednářskými organizacemi jako Fabian Society, financovanou Round Table Group, kterou založili, kontrolovali a financovali jihoafrický magnát Cecil Rhodes, mezinárodní finanční dynastie Rotschildů, různé v UK sídlící starobylé rytířské zednářské lóže a Britská Koruna.
 
 
 
TEMNÁ MASKA GALOBALIZÁTORŮ (2)
 
Adrian Salbuchi 
 
Konečným cílem není nic menšího než vytvoření Soukromé světové vlády systematickou erozí struktur suverénních národních států podkopáním jejich kulturních hodnot a sociálních norem (i když přirozeně ne všude stejným způsobem, rychlostí nebo ve stejné době), a rozšíření globalizovaného finančního systému založeného na hrubé spekulaci a lichvě a řízením globálního válečného systému tak, aby bylo dosaženo udržení nutné sociální soudružnosti mas vynuceným sjednocením proti skutečnému nebo imaginárnímu nepříteli „demokracie“, „lidských práv“, „svobody“ a „míru“ a dnes „terorismu“.
 
 
 
 
VYSOCE POSTAVENÝ SATANISTA TĚSNĚ PŘED SMRTÍ ODHALIL VLÁDNOUCÍ SÍLU, KTERÉ DOMINUJE SKUPINA ILUMINÁTŮ
 
 
 
 
 
 
Karma národů – hlubší příčiny islámské invaze 
 
Oldřich Lukáš 
 
Zcela nový pohled na problém imigrantů, který určitě stojí za zamyšlení! 
(z cyklu přednášek Ing. Oldřicha Lukáše, ekonoma, ekologa a pedagoga o temném poselství islámské invaze; islám musel přijít, aby probudil ducha našeho národa). 
 
„Mnoho temných otazníků se vznáší nad islámskou invazí do Evropy, ale jen málo světla proniká do našich duší, abychom spatřili její nejhlubší kořeny a pochopili, jaké varování naší civilizaci přináší!“
 Existují vyšší zákony života, které stojí nad veškerou naší filosofií a všemi náboženstvími světa. Jedním z nich je zákon příčiny a následku, chcete-li karmy. Říká, že vše, co vytvoříme (v myšlenkách, emocích, slovech a činech), se k nám jednou vrátí. Tehdy však již nebudeme vysílačem (zdrojem), ale příjemcem. Z dárce se tak stane obdarovaný, z pachatele oběť. Někdy to trvá dlouho, někdy není přímá souvislost jasně patrná, ale nikdo tomu neunikne. Tento princip je znám už poměrně širokému okruhu lidí. Ale jen málokdo ví, že totéž platí i pro národy, kontinenty i cele civilizace. A právě v tomto kontextu stojí za povšimnutí hlubší příčiny toho, co se dnes v Evropě děje.
 
 
 Chamtivost a egoismus ovládly tento svět. Chtivost, bezohlednost, sebestřednost, kariérismus a nafoukanost zdvihly obrovskou tsunami odsudků, nenávisti, závisti a opovrhování jinými. Jde nejen o zneuctění vyšších principů mravních a pošlapání hodnot prověřených generacemi našich předků, ale především o nesmírně nebezpečné porušování vyšších zákonů života, o devastaci harmonie a lásky. Extrémně posilujeme ego a ve zničujícím rozsahu pleníme duši, samotného Boha v nás. Proto musí být dnešní společnost, ne-li celá euroatlantská civilizace, sražena na kolena a tvrdě ponížena, aby se začala bát o vše, čím je, o samotnou svoji existenci, neboť strach a beznaděj rozpouštějí ego u bytostí temných stejně účinně, jako světlo u lidí plných lásky. Teprve, až nám zmizí světlo na konci tunelu a ocitneme se v nejhlubší tmě, pochopíme, jak moc pro nás světlo znamená. V nejtemnější tmě se totiž rodí největší touha po světle. 
 
A tak Evropané musí kvůli svému duchovnímu bezvědomí – kvůli své zatvrzelosti, namyšlenosti, prodejnosti, chamtivosti a zbabělosti – projít nebývalou duchovní katarzí (očištěním), aby se do jejich životů vrátila láska, moudrost, skromnost, pokora a úcta k životu a zákonům vyšších úrovní Existence. Otázkou je, kam až bude muset ve svém utrpení každý z národů dojít, jak hluboko se bude muset do tmy beznaděje a zoufalství ponořit, než lidé pochopí, že jediné, co má smysl, je souznění se zákony Života, duchovní rozvoj, láska k bližnímu, k přírodě, k našemu společnému Zdroji. Prožitek toho, co životu slouží a co nikoliv, probudí Člověka a jeho nejhlubší svědomí, naplní jeho myšlenky Poznáním, emoce Láskou, slova Světlem, činy Souzněním. Právě proto zasahuje Evropu další obrovská vlna utrpení, která k nám tentokrát přichází z arabského světa (jiná se současně vynořuje v Americe z jejího nejtemnějšího podzemí).
 
Nikdy v historii se na tuto planetu neinkarnovalo tolik bytostí najednou, jako v této době. Nikoliv náhodou, času je už velmi málo. Miliardy duší tak dostávají šanci vyrovnat se s vlastní karmou, na vlastní kůži pocítit následky svých negativních myšlenek, disharmonických emocí, zlovolných slov či destruktivních činů a pochopit tak, co životu slouží a co nikoliv. Otevírá se jim tak šance vymanit se z pout temných sil a projít Velkým Skokem (Zlomem) ve vývoji celé planety, kdy vlivem mezigalaktických sil a energií z vyšších úrovní Universa dojde (a již dochází) k prudkému zvyšování a zjemňování elementárních vibrací našeho fyzického světa, což člověk vnímá jako příboj mohutných vln lásky, příliv moudrosti a rozvoj nebývalých schopností. Tento vývoj se ovšem zpočátku projeví svým zdánlivým opakem – nejistotou, nervozitou, rozbouřenými emocemi, chaosem, pocitem vykořeněnosti, tápáním, strachem a hledáním „pevného bodu“.
 
Jde o efekt, který lékaři i léčitelé dobře znají; když lék začíná naplno zabírat, dočasně se příznaky nemoci jakoby zhoršují. Každý si v této době vyššího poznání bude muset uvědomit sám sebe, jaký je jeho smysl života, kam chce ve svém dalším vývoji směřovat, čemu zasvětí svou vnitřní víru. Dostáváme se tak vlivem okolností na rozcestí, ze kterého vedou jen dvě cesty – dobra anebo zla. Zrno se začíná oddělovat od plev na základě svobodné volby každého z nás. V rozložení společnosti dochází k ojedinělému popření Gaussovy křivky (rozdělení pravděpodobnosti jevů). Celé věky totiž bylo ve společnosti jak lidí jednoznačně zlých, tak jednoznačně dobrých, jen několik procent (na okrajích zmíněné křivky) a drtivá většina společnosti byla „amorfní šedou masou“; v současnosti se však ona „šedá masa“ začíná aktivizovat, lidé se probouzejí z dlouhého duchovního bezvědomí, anebo se vlastní volbou dostávají do bezvědomí ještě hlubšího. Prudce tedy přibývá lidí na koncích zmíněné křivky (jak na pólu dobra, tak na pólu zla), zatímco těch amorfních (neurčitých) ubývá.
 
Vnitřní světlo (potenciál lásky v nás) se stane nenapodobitelným znamením, které nebude možné nikde zakoupit ani odcizit (aura). Nastane bájný Armagedon (zjevení Pravdy a Poznání, souboj dobra a zla), kterým neprojdou ti, kteří budou mít „na čele znamení Šelmy“ (temnou auru, zničenou duši a srdce plné nenávisti). Člověk nízkých vibrací se nedokáže vyrovnat s prostředím, které bude vibrovat na frekvencích mnohem vyšších, jeho podstata se postupně rozpadne. Lidstvo má snad úplně poslední šanci se probudit a toto vše pochopit. Proto dostává kapky stále nepříjemnější, leč o to účinnější.
 
Slované už od nepaměti mají pevnější kořeny než většina ostatních etnik, neboť v sobě chovají hluboký potenciál lásky, byť dnes to tak vůbec nevypadá, jelikož se u nevyzrálých duší projevuje (zejména v hraničních situacích) paradoxně svou inverzí. Slovanský duch ctí rodinu, odkazy předků, národ a svoji zemi, pravdu a spravedlnost (jakkoliv se nám dnes opak jeví pravdou), chová hlubokou úctu k životu a vytvořeným hodnotám. Slovanské kořeny vyrůstají z hlubin krví a potem zavlažované země a jsou napájeny mocným duchovním potenciálem, který se již brzy probudí ve své plné síle. Není divu, že zcela zvrácené „hodnoty“ muslimských fanatiků, vražedná chamtivost samozvaných světovládců či proradnost eurozrádců jsou pro Slovany naprosto nepřijatelné.
 
V současnosti se stále zřetelněji projevují dva nejmocnější faktory zániku civilizace, tedy i ČR. Tím prvním je ultramaterialismus (konsumismus), který má na svědomí rozbití rodin a zničení lásky, rozkradení země, devastaci školství a přepisování dějin, degradaci člověka a lidství, ale také např. bezuzdné řádění justiční mafie. Tím druhým je ultrabezohlednost k životu (islám), který chce ovládnout (zničit) Evropu a uvrhnout ji o tisíce let v duchovním vývoj zpět. Ten první lze eliminovat probuzením společnosti z dlouhodobého spánku netečnosti, z duchovní narkózy chamtivosti. Ten druhý lze vyřadit ze hry co nejrychlejším uspáním do nečinnosti (paralyzováním) zjevením plné pravdy o jeho podstatě. Ten první začne praskat ve švech až tváří v tvář tomu druhému. Ten druhý může být postupně rozežírán tím prvním. Znamená to, že jedním zlem lze léčit zlo druhé. Také proto se tyto dva faktory zániku světa musely po staletích bezuzdného řádění střetnout tváří v tvář! Proto se musí střetnout chazarská světovláda s arabským islámem; zatím v utajení spolupracují, ale nakonec dojedou sami na vlastní recepty. Jediné, co je trvale spojuje, je totiž naprostá neúcta k životu a snaha o totální vykořenění člověka, aby se z něj stal lehce ovladatelný nástroj v rukách psychopatických šílenců.
 
Bojová umění Dálného východu mají dva zajímavé rozměry, jak se vypořádat se zlem, které naznačují cestu, kudy by se měl vývoj naší společnosti ubírat, aniž by utrpěla významnější ztráty. Tím prvním je princip „Vně bojuj, uvnitř miluj!“ Jinými slovy – braň se, jak nejlépe umíš, ale neznečisti své nitro nenávistí! Tím druhým je princip „Využij energii útoku nepřítele k jeho vyřazení z boje!“ Tedy přijmi jeho útok, vyhni se přímému úderu a využij jeho energii a sílu k jeho zneškodnění! Netřeba velké fantazie, abychom vymysleli, jak temnou energii Koránu a šaríi uchopit a použít proti těm, kteří se snaží zničit evropskou civilizaci; stačí principy islámu důsledně aplikovat na muslimy, jinými slovy - dát jim ochutnat jejich vlastní polívčičku. Některým to otevře oči, jiné to znechutí a přiměje k návratu do Arábie, některé to zradikalizuje natolik, že budou zadrženi a vyhoštěni. Zaujměme naprosto stejný postoj, jako např. Saudská Arábie:
 
povoleno je jen jediné náboženství, tedy to naše, neboť existuje jediný Bůh, a to ten náš
 
o správnosti tohoto náboženství je zakázáno pochybovat
 
povoleny jsou jen křesťanské modlitebny a svatostánky
 
existuje jediná pravá soustava zákonů, a to ta naše:
 
uzavírání sňatků proti vůli některého z partnerů je trestné
 
mnohoženství je trestné, stejně jako obcování s mladistvými
 
odívání žen, a to i na plovárnách a plážích, musí ctít zdejší zvyklosti
 
je zakázáno zahalovat obličej u mužů i u žen (s výjimkou vyjmenovaných povolání)
 
kdo není ne-muslim, je bezvěrec a platí dvojnásobnou daň
 
zabíjení zvířat způsobem „halali“ je trestné
 
výchova k nenávisti a násilí je trestná
 
systém zdravotnictví, školství a sociálního zajištění nelze paralyzovat cizorodými prvky
 
alkohol, vepřové maso, pejskové, křesťanské svátky apod. jsou nedílnou součástí naší kultury; kdo to kritizuje, uráží křesťany a ponese následky …
 
Jistě, muslimové by spustili hurónský řev o lidských právech, ale ten spouští stejně při každé akci. Tím však budou jen identifikovat sami sebe. A pak se budou muset hodně rychle rozhodnout – buď se přizpůsobí jejich vlastním zákonům (principům), které jsme použili na ochranu naší civilizace, nebo budou deportováni do zemí jejich původu. Budou-li chtít zůstat, musí rychle pochopit, že základní lidská práva jsou sice nejvyšším světským zákonem, ale opírat se o ně může jen ten, kdo jich nezneužívá na úkor jiného, kdo svými činy jejich samotnou podstatu nepopírá. To vše můžeme učinit v klidu, bez nenávisti, s mírem v duši, možná i s troškou švejkovského humoru, ale o to důsledněji. Možná tak muslimům prokážeme mimořádně důležitou službu – umožníme jim, aby se i oni vyrovnali se s jejich vlastní karmou a pocítili na vlastní kůži, co životu prospívá a co nikoliv. 
Záleží jen na nás, kam až necháme negativní vývoj událostí dojít. Neboť budoucnost je předem určena povahou a myšlením těch, kdo ji tvoří. A tím i těch, kdo naši povahu cílevědomě křiví a myšlení deformují, tedy presstitutů v mediálních velkovýkrmnách, rádoby intelektuálů povalujících se v „kavárně“, jakož i podvratných skupin v blízkosti nejmenované ambasády. Islám, jak se zdá, musel přijít, aby probudil ducha a svědomí našeho národa, když nic jiného už na naši infekci ultra-egoismu nezabíralo!
 
 
 
 
Diabolský Kalergiho plán: legální genocida evropských národů
Italský článek z roku 2012, kdy jsme my Češi a Slováci o imigraci ještě nic netušili (Italové i jiní už ano.)
 
 
Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám umně skrývány Systémem, a „multietnická“ propaganda se snaží nás přesvědčit o její nevyhnutelnosti. V tomto článku vám chceme ukázat, že tato imigrace není spontánním jevem. Chtěli by nám namluvit, že je to nevyhnutelný důsledek historie, ale ve skutečnosti je to plán vytvořený na papíře a připravovaný po desítky let, aby zcela zničil tvář Starého kontinentu.
 
Panevropa
        
 
Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a českoslovensým občanstvím (1894-1972) (Viz heslo české wikipedie zde.). Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. (1). (Pozn. Orgonet: Dle pozn. 1 byli mezi prvními podporovateli čeští politici Masaryk a Beneš.) 
 
Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 
 
Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.  
Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou.  
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření „podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat „vznešenou rasu“, elitu.
 
 
V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA. 
 
 
Podstata Kalergiho plánu 
 
Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. 
 
„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům." (2)
 
Gerd Honsik: Podstata Kalergiho plánu (3)
 
Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 
Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.  
Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou.  
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření „podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat „vznešenou rasu“, elitu. 
 
 
Od Kalergiho k dnešku
 
I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin. 
 
Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii. 
 
Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí. Na fotografii za ním je vidět symbol panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů. 
 
 
OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divie „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“. 
 
Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů imigrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována studována „na papíře“. 
 
Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. A je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se urychlí její vymizení. 
 
Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní soudržnosti. 
 
Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. 
 
G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl: 
"Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti A smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě.“ (4)
 
 
 
Závěr 
 
Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. 
 
Axiomem „nového občanství“ je multikulturalismus a nucené míšenectví. Evropané jsou trosečníky míšenectví, potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců: „Kalergiho dětí“. 
 
Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k 
zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se snaží je přesvědčit, aby vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a humanitárním aktem, a že „rasismus“ je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli slepé konzumenty. 
 
V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži Systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě. 
 
Nemáme jinou možnost než se vzbouřit, alternativou je etnická sebevražda. 
Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras 
Italský článek z roku 2012, kdy jsme my Češi o imigraci ještě nic netušili (Italové i jiní už ano.)
(Panevropská unie Česko https://www.panevropa.cz/index.php samozřejmě prezentuje imigraci, Kalergiho a Evropskou unii úplně jinak než ti, co něco vědí o NWO...) =Orgonet=
 
 
Kalergiho plán: legální genocida evropských národů
 
Zdroj: https://identità.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/
Riccardo Percivaldi
Článek dle knihy Gerd Honsik: Sbohem, Evropo: Kalergiho plán - legalizovaná genocida .
11. 12. 2012
Překlad: Orgonet
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:
 
„Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“
 
Dosažení cíle „jediného státu“ má být realizováno čtyřmi kroky:
 
1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur.
Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.
 
2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin
Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.
 
3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA
Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“.
 
4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.
 
Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.
Někteří čeští politici jsou překvapeni tím, že nejsou dostatečně střeženy a kontrolovány hranice EU. Problém ale je, že sami uprchlíci informují o tom, že jejich dopravní lodě plují pod americkou vlajkou. To vše znamená, že globálním elitám se jejich plán daří. Nejedná se tedy o žádný omyl anebo neschopnost – naopak!
 
Evropská Unie zahájila postupnou imigraci 56 milionů severoafrických muslimů již v roce 1995. Projekt se jmenuje EUROMED, tedy spolupráce Evropské unie a středomořských států, a - stejně jako například v současné době TTIP - byl připravován s naprostým vyloučením veřejnosti. Počet imigrantů uvádí EUROSTAT s tím, že se jedná o odhad počtu imigrantů, kteří jsou údajně potřební na vyrovnání demografického úbytku v Evropě.
 
Projekt podepsaly v listopadu roku 1995 všechny tehdejší členské státy EU plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou platnost tohoto projektu přešla automaticky i na nové členy EU. Státy se zavazují zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb osob a zvýšený rozpočet finanční pomoci partnerským islámským zemím.
A to vše je také důvodem, proč členské země EU - a letos v červenci také česká vláda - ratifikovaly Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Tato úmluva stanoví, že všichni cizinci z kteréhokoli světadílu mají možnost budovat v České republice místní sdružení pro obhajobu svých zájmů a projevů své kulturní svébytnosti. Cizinci tak mají právo volit v místních volbách, zakládat vlastní odbory, mají právo na shromažďování a sdružování.
 
Během mítinku opakovaně zaznělo, že česká vláda – stejně jako národní vlády ostatních evropských zemí – má jisté možnosti, jak vlně nelegálních imigrantů zabránit, ale je velkou otázkou, zdali jich využije. Jestliže ne, pak to (slovy Jana Wericha) dělá z blbosti anebo za cizí peníze, a jedna varianta je horší než druhá. Současné vládní garnituře nedali lidé ve volbách mandát rozvrátit náš stát. O zásadním ohrožení bezpečnosti, které z přijetí tzv. kvót vyplývá, musí rozhodnout lid této země a nejen hrstka politiků: Běda vládě, která zradí svůj lid!