Kniha lidu

 
Kniha lidu - podnět k uvážení
 
Kniha lidu od Z.Ponerta – tato kniha vznikla jako další sofistikovanější pokus Z.Ponerta o vzkříšení poznání mezi všemi občany České i Slovenské republiky.
 
Vy, všichni, kteří máte pocit, že je nutné pozvat na pomoc našeho prezidenta, aby učinil to, co slíbil – Vy všichni si tuto knihu pořiďte a shánějte podpisy, ať prezident dostane mandát k zahájení celospolečenské diskuze, za účasti kamer ČT, o podmínkách referenda!
 

www.narodnirada-skde.cz/

 

audio:
Návrh na vyvolání veřejného jednání o otázkách referenda a Kniha lidu:
 
Referendum a Občanský tribunál
 
 
Referendum jako počátek všeho?
 
 
Kniha lidu o referendu
 
 
Z_Ponert a opět referendum
 
 
Jak s referendem?
 
 
Referendum po x-té
 
 
Uprchlíci a referendum
 
 
Z.Ponert_Kniha lidu
 
 
 
PS:
Hlavně aby se vlk (občan) nažral a koza (korýtka) zůstala celá))
Budeš stále hrát podle samozvaných pravidel, občane!?))
 
Každé celostátní referendum by muselo být opřené o vlastní zákon, obdobně jako když Češi hlasovali v roce 2003 o vstupu do Evropské unie. Nově by ale politici měli povinnost takový zákon připravit, pokud je k tomu občané vyzvou. 
 Zapovězený by byl také zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a k rozhodnutí o státním rozpočtu. Lidé by nemohli přímo také vyměnit konkrétního člověka v jeho funkci, zasahovat do řízení, které rozhoduje o právech a povinnostech osob nebo do výkonu moci ústavodárné či zákonodárné.
 A nepřípustné by podle návrhu bylo i vyjádření k bezpečnostním otázkám státu nebo zásahy do působnosti České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu.