AKTUÁLNĚ

 
Nový útok na opozici: Národní demokracii hrozí pozastavení činnosti
 
Poslanci z kontrolního výboru české sněmovny požádali kolaborantskou Sobotkovu vládu, aby k Nejvyššímu správnímu soudu podala návrh na pozastavení činnosti Národní demokracie. Záminkou pro další kolo útoků na opoziční stranu se stala odevzdaná finanční zpráva za rok 2015.
 
 
 
 
 
Vyhrožují mi smrtí
 
 
2016-05-08 – Studio Beta – Vyhrožují mi smrtí. Tak daleko už to u nás došlo
 
 
 
 
 
PRAVĚ TEĎ NAŠE PLANETA ZAŽÍVÁ 40 SOPEČNÝCH ERUPCI
 
 
 
Dnešní sejsmická aktivita
 
audio:
 
2016-04-18 – J.Chvátal_Absolutně neuvěřitelné
 
 
 
Zemětřesení - aktuální přehled a rozcestník. 
 
 
 
Vlna zemětřesení může avizovat zkázonosný úder o síle až 10 stupňů, varují vědci
 
 
 
 
POD SIBIŘÍ TO VŘE. CHYSTÁ SE MATKA ZEMĚ OTŘÁST A SHODIT ZE SEBE TEN OBTÍŽNÝ LIDSKÝ HMYZ S JEHO VĚČNÝMI SPORY? 
 
 
 
Rusko se připravuje na katastrofické zemětřesení, ale varuje, že Amerika je ve větším nebezpečí
 
 
 
Seismická aktivita 2000-2016.
 
 
 
Největší letošní sluneční erupce 18. 4. a plná aktivita CERNu
 
 
 
Založena česká buňka Ódinových vojáků
 
Aktuálně byla v severočeském Mostě založena česká buňka Ódinových vojáků, původně finské organizace bojující proti masové imigraci do Evropy, ztrátě evropských tradic, hodnot a identity, která se rozšířila zejména na severu Evropy a nyní získává své podporovatele a aktivisty i v dalších evropských zemích. Na schůzce se sešlo také několik regionálních zástupců Národní demokracie, Dělnické strany sociální spravedlnosti a místních domobraneckých skupin, kteří se dohodli na užší spolupráci. Společně za Evropu!
 
 
 
Memorandum Národního kongresu 
 
 
Memorandum Národního kongresu k otázce integrace cikánů Autor: Národní kongres | Publikováno 18.3.2015 narodni_kongres Národní kongres na svém třetím zasedání dne 14. března v Dašicích přijal následující Memorandum k tzv. vládní strategii cikánské integrace v ČR. Memorandum je adresováno předsedovi vlády České republiky. ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohuslav SOBOTKA, premiér PRAHA Vážený pane premiére, vláda České republiky na svém zasedání dne 23. února 2015 schválila usnesení č. 127, tzv. Strategii romské integrace v ČR (dále jen „Strategie“) do roku 2020. O této „Strategii“, jejích postupných krocích a dopadech na většinové, necikánské obyvatelstvo, není česká veřejnost vůbec mediálně seznámená; v české společnosti neproběhla žádná veřejná diskuze na toto téma. Anebo má být obsah dokumentu „Strategie“ před veřejností skryt? Oč vlastně jde? Už z kusých zpráv, jež různí poslanci Parlamentu ČR z různých politických stran sdělují veřejnosti, jde o bezprecedentní a hrubé porušení Listiny základních práv a svobod, které jsou nedílnou součástí Ústavy České republiky. Tak ku příkladu vláda navrhuje povinné kvóty pro Cikány ve státní správě. Vzhledem k obecně známé kulturní vyspělosti a vzdělanosti Cikánů bude zajímavé sledovat plnění toho bodu vládního usnesení a jeho dopad na veřejnost. Ve školství je cílem integrace snížit počet cikánských dětí umisťovaných do praktických škol; je dokonce návrh, aby rodiny cikánských studentů vyšších škol dostávali roční dotaci 65 tisíc korun. Rodiče z majoritní společnosti, tedy Češi, aby uživili sebe, splatili byt a různé poplatky, musejí chodit do práce a své děti dávat do mateřských školek, kterých, jak známo, je nedostatek. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostanou cikánští rodiče, i v případě, že celý život nepracovali. Uvádíme některé výhody pro cikánské děti: přednostní umístění ve školkách budou mít ve školách speciálního asistenta budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek zdarma kroužky od neziskových organizací dětem s problémovým chováním už nebude hrozit “zvláštní“ škola, pokud se u nich neprokáže mentální zaostalost. Cikáni budou mít mimo jiné na Úřadech práce přednost před uchazečem většinové společnosti. V praxi to bude znamenat, že ten, kdo celý život poctivě pracoval a státu odváděl daně, z nichž jsou vypláceny i různé podpory a sociální dávky Cikánům, přijde-li o práci, ve frontě na Úřadu práce postoupí své místo Cikánovi, který možná celý život nepracoval. Majitelé bytů budou muset cikánské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou diskriminaci. A nikde není uvedeno, kdo zaplatí majiteli byt, pokud ho Cikáni „vybydlí“; anebo když přestanou platit nájem, kdo majiteli uhradí dluh na nájemném? Účastníci Národního Kongresu jsou zděšeni z rozhodnutí vlády České republiky vyjádřené v dokumentu „Strategie“. Vláda České republiky je prý k takovému kroku tlačena bruselskými komisaři, kteří podmiňují pozitivní diskriminaci vůči Cikánům čerpáním z evropských fondů. Ať je to jakkoliv, vláda opět vyhověla cizí nadvládě bruselských biřiců a pošlapala práva a důstojnost svého vlastního národa. Neboť jak jde usnesení vlády „Strategie“ dohromady s článkem 1, Hlavy první, Listiny práv a svobod občanů, jež praví, že…“Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech?“ Anebo dále pak znění článku 3, Hlavy první, který praví: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,“ je také ve shodě s vládním usnesením o integraci Cikánů? Vláda svým přijetím dokumentu „Strategie“ porušila základní přirozené právo občanů o spravedlivém, rovném a stejném jednání se všemi. Vláda přijala vyloženě rasistické rozhodnutí, neboť cikánské etnikum bude upřednostňováno před českým obyvatelstvem. V České republice je ze státních i různých evropských nadací a fondů slušně placeno 138 (!) procikánských organizací. Jakou činnost tyto organizace dosud vyvíjejí? A k čemu jsou? Sem, mezi tyto „neziskovky“ by měla vláda napřímit svou pozornost a zhodnotit jejich potřebnost pro samotné cikánské etnikum. Účastnící Národního Kongresu navrhují, aby vláda ČR konečně přijala opatření k sečtení jednotlivých příslušníků cikánského etnika a jeho konečné oddělení od české společnosti. Nikdo v ČR dosud přesně neví, kolik vlastně zde, na území Čech a Moravy, skutečně Cikánů žije. Současně s tím na základě jednání s cikánskou inteligencí vytvořit podmínky pro zavedení národní menšiny Cikánů v České republice, která by se měla sociálně, kulturně i vzdělanostně sama o sebe starat, stejně jako ostatní menšiny, tak jak uvádí článek 25, Hlavy třetí, Listiny práv a svobod. Jako už v minulosti se kolem problematiky Cikánů v ČR tolikrát nesmyslně rozhodlo, tak i přijetí dokumentu „Strategie“ považuje Národní kongres za další v řadě nesmyslných vládních nařízení, jež v konečné fázi vedou k stále většímu navyšování finančních prostředků do cikánského etnika. Tentokrát ovšem čeští daňoví poplatnici nejen že budou do „černé díry“ hrnout další milióny, ale velice tíživě se jich dotkne nespravedlnost a ponížení. Hanebný dokument „Strategie“ je přilitím oleje do ohně národního hněvu proti nespravedlnosti a měřením „dvojím metrem“; pro Vás, pane premiére, a Vaši vládu, se usnesení č.127 promění v MENE TEKEL. V Praze, dne 14. března 2015 Ladislav Malý předseda Konzervativního a sociálního hnutí (KSH) Jan Skácel předseda Českého hnutí za národní jednotu (ČHNJ) Karel Janko předseda České strany národně socialistické (ČSNS 2005) Adam B. Bartoš předseda Národní demokracie (ND) Zbyněk Štěpán předseda Národní prosperity (NP) Jiří Dufek předseda Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS)
 
 

Mírová výzva

Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost! - Vladimír Vladimírovič Putin
 
 
 
Nová Hedvábná stezka otevřena
 
V pondělí 15.2.2016, dorazí do Teheránu slavnostně první nákladní vlak "Nové Hedvábné stezky", který před čtrnácti dny vyjel z Číny a urazí tak cestu přes Kazachstán a Turkmenistán o celkové délce 10.000km!
 
Dnes, v neděli, vlak přejel již hraniční přechod v Sarakhu, městě které leží přímo na hranicích s Turkmenistánem a vjel do Íránu.
Nynější vlak veze prvních 32 čtyřiceti stopých kontejnerů 
Strategicky Nová Hedvábná stezka rozbíjí staletý kartel námořních, především anglosaských přepravců a slouží k zhroucení ekonomické hegemonie Západu. 
Peking spustil Asijskou infrastrukturní a investiční banku (AIIB) s 100 mld. US$ v hlavním městě Pekingu a "Nová hedvábná stezka" má fond s kapitálem ve výši $ 40 miliard na financování velkých infrastrukturních projektů v regionu, včetně těch, vztahujících se k rozvoji Nová hedvábné stezky. Teherán se podílí na Nové Hedvábné stezce investicemi v hodnotě 6 mld. US$.
 
 
 
 

EU využívá „uprchlickou“ krizi, kterou vytvořila, aby protlačila drakonický plán pro okupační armádu

 
Tato nová polovojenská síla by měla pravomoc obsadit hranice proti vůli národních států. 
 
 
 
 
 
ZISKOVÝ „NEZISKOVÝ“ SVĚT
 
Neziskové organizace. Chápeme je jako nějaké srdečné spolky lidí s cílem někomu pomáhat. Skutečně pomáhají? Nezištně? Ale kdeže!
 
 
 
 

Obamova "kapitulace" před Putinem způsobila "naprostý kolaps" amerických médií

 
Nová zpráva připravená Úřadem presidenta (OP) pro vnitřní potřeby Kremlu dnes praví, že historickou událost, k níž došlo v minulých 72 hodinách mezi Ruskou federací a Spojenými státy, lze korektně charakterizovat jako „naprostou kapitulaci“ presidenta Baracka Obamy před presidentem Putinem, vedoucí ke „strategickému stažení kvůli přeskupení“ amerických sil operujících proti teroristům Islámského státu (ISIS/ISIL/DAESH) ve válečné zóně Levantu – což ve svém důsledku vede k „naprostému kolapsu“ establishmentu amerických médií, zejména jejich „propagační osy“, zpravodajství The New York Times a tha Washintgton Post, jejichž lži o tomto konfliktu jsou nyní vystaveny před zraky celého světa. 
 
 
 
Další trapná ostuda US ARMY - vykopali je z Libye!
 
 Muži v neprůstřelných vestách a se zbraněmi přijeli prý navázat "družbu" s místními vojáky. Na základně al-Watía, kam dorazili, však velitelé o ničem nevěděli a muže obratem poslali pryč.
 
 
 
Evropský parlament pošle v roce 2016 do Moskvy delegaci poslanců
 
Evropa/EU, Politika, Rusko/Ukrajina  
ep-napravit-v-474-4424444Europarlament pošle v prvním čtvrtletí 2016 do Moskvy delegaci za účelem znovuobnovení meziparlamentních kontaktů se Státní dumou Ruska, – informují RIA Novosti s odkazem na zdroj ve frakci evropských socialistů a demokratů v EP.
 
 
 
 
Bývalý hejtman Jiří Šulc stanul před soudem
 
Před ústeckým okresním soudem dnes začalo jednání, ve kterém je obžalovaný i bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
 
 
 
Lidé mají uprchlíků plné zuby! Poslední protest skončil střelbou. Do Evropanů!
 
- Lidé si uprchlíky ve svém městě nepřejí. Není jim to nic platné
- policie  střílí do vlastních řad.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Američané volají o pomoc, žádají evropské spojence o vyslání pozemních jednotek do Sýrie a Iráku! 
 
 
 
USA NEPOSÍLAJÍ VOJÁKY K BOJI S IS (DAIŠ), PROTOŽE OBAMA JE VYDĚŠEN Z ISLAMISTICKÝCH PROROCTVÍ
 
 
 
Jednou větou:
 
16.12. prošel poslaneckou sněmovnou návrh branného zákona a další postup je na senátu. Schválená předloha nijak nemění všeobecnou brannou povinnost pro občany od 18 do 60 let (babičky-kulometčice?).
.
.
.
 
Sejdeme se v zákopech občané !
 
Vláda České republiky předkládá v těchto dnech opět Parlamentu ČR novelu branného zákona, který má zrychlit odvody v případě ohrožení republiky do Armády ČR.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mimořádná analýza!
 
Jaderná válka v Evropě - napadení Ruska? Zítra mimořádná analýza!
 
 
 
Jiří Ovčáček - chemtrals 
 
Novináři nás za nic nepochválí, takže to zveřejním tady: 
 
Drazí fanoušci, mám pro vás skvělou zprávu! Panu prezidentovi se podařilo dojednat s americkou ambasádou na příští rok o 30% chemtrails méně! Ano, čtete dobře! Z dosavadních práškujících 13ti letadel jich bude od ledna nad Českem prolétat každý den jen devět. 
 
Chci zdůraznit, že je to historická dohoda, o kterou se roky snažil pan exprezident Klaus a která se podařila až našemu týmu.
 
Za práva vás, občanů, budeme samozřejmě bojovat dále a budeme se snažit manipulaci s klimatem, kterou USA provádí, nadále snižovat. Věříme, že s vaší podporou bude mít pan prezident nadále silnou vyjednávací pozici. Zůstaňte s námi, ať my můžeme zůstat s vámi!
 
 
 
 
 
Probuzená Lady Gaga
 
Tak dlouho byla zaslepena slávou a jinými doprovázejícími věcmi, že si ani nevšimla, že je naprosto pohlcena hudebním průmyslem. Dnes říká, že je nešťastná a že si pomalu, ale jistě začíná znovu vzpomínat, kým byla. A také vysvětluje důvody, proč je v hudebním průmyslu tak nešťastná.
 
 
 
 
Vývoz chaosu made in USA
 
ALEXANDR DUGIN vsazuje krvavé představení v Paříži do geopolitických souvislostí, varuje Evropu před politikou Spojených států, jejímž smyslem je chaos a rozvrat hodnot a vysvětluje, proč Rusko půjde jinudy
 
 
 
 
KONEČNĚ PŘIPOUŠTĚJÍ, ŽE CÍLEM PROPAGACE KLIMATICKÉ ZMĚNY JE ZNIČENÍ KAPITALISMU
 
Ti, kteří čtou mé blogy, ví, že nevěřím na globální oteplování a chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, proč naše vláda toto podporuje našimi daňovými dolary tolik nepodařených projektů, jmenujme například výrobu solárních panelů a větrné farmy. Vědci pokračovali v argumentacích a poté začali vylézat z nory a připouštěli, že statistiky byly zfalšovány a úplatky přecházely z ruky do ruky.
 
 
 
 
Přátelské Švédsko mění přístup k uprchlíkům. Byli jsme naivní a podcenili teroristy, říká premiér
 
 
 
Pařížské útoky - děsivá „náhoda,“ o které média „zapomněla“ informovat. Simulované útoky o 11 hodin dříve
 
A štěstí tomu chtělo, že toho rána záchranáři v Paříži plánovali cvičení „útok na několika místech“. Takže jsme byli připraveni.
 
 
 
 
Petice za referendum o vyhoštění velvyslance USA Schapira !
 
 
 
SENÁTOR JAROSLAV KUBERA ČELÍ TRESTNÍMU OZNÁMENÍ! REGIONÁLNÍ PODVODNÍČEK, KTERÝ SE DOSTAL DO VELKÉ POLITIKY ZA ODS 
 
Jaroslav Kubera, co by senátor a primátor Teplic, s jeho vládnoucí juntou z ODS je obviněn ze závažné trestné činnosti. Podle lidskoprávní organizace, která vyhodnotila jeho některé aktivity, jde jednoznačně o porušení zákonů České republiky a obviňují tuto skupinu ze zneužití pravomoci veřejného činitele a poškození města při správě jeho majetku. Trestní oznámení, na jeho osobu a členy rady města z minulého volebního období, již byla podána! Vzhledem k tomu, že Kubera má poslaneckou imunitu, bude o této záležitosti rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze, kam vyšetřování Kuberovo teplické junty následně přidělí k objasnění. 
 
 
 
 
MULTIKULTI V TEPLICÍCH
Dostali jsme závažný e-mail, popisující běžnou životní situaci v Teplicích. Je to obrázek budoucí reality v celém Česku.
 
 
 
 
Nový zvací dopis opakuje rok 1968. Tentokrát s vojsky NATO...
 
Jaký význam by mohla mít trvalá přítomnost cizích vojsk na územích devíti států východního bloku NATO, jejichž představitelé je ve středu 4. listopadu v Bukurešti pozvali v rozporu se zdravým rozumem i historickou pamětí? Možná, že vědí, že cizí vojska mohou aspoň na čas stabilizovat jejich vnitropolitickou pozici.
 
 
 
Sluníčko v Německu se diví, že ho napadli přistěhovalci. Ti, kterým tak obětavě pomáhá …
 
Proč já, proč zrovna mě, vždyť já je mám rád, tak proč napadli mě, zrovna mě. Co jsem jim udělal, já jim pomáhám, mám je rád, udělám pro ně všechno, tak proč mě, deky jim nosím, tak proč mě napadli? Nechápe. Nechápe naprosto nic …
 
 
 
DĚTI VE ŠKOLÁCH HLADOVÍ A IMIGRANTI HODUJÍ!   
 
Je pro mě naprosto neuvěřitelné a neakceptovatelné, že v té samé zemi, v tom stejném kraji mohou hladovět místní děti ve školách a běženci v táborech hodovat a vybírat si z širokého jídelního menu.
 
 
 
 
Vlada našla opatřeni, jak zabranit masakrum
 
LADISLAV VĚTVIČKA 
Ve Strakate akademii se sešli všeci. To už je taky zvyk, že vlada se každu středu sejde. V ponděli a utery je furt brzo po vikendu, čtvrtek a patek – to už je vlastně taky maly vikend. Středa je idealni den.
 
 
 
 
Západ očekává nástup násilných revolucí
 
Politika západních států v nejbližší době může přivést evropskou společnost k násilným revolucím a úplnému zbavení ekonomických a politických práv, domnívá se americký politolog Paul Craig Roberts.
 
 
 
 
Usnesení z V. jednání Národního kongresu v Olomouci
 
 
Národovci jednali v Olomouci o domobraně, volbách a invazi migrantů
Olomouc – V sobotu 7. listopadu se v Olomouci sešli představitelé Národního kongresu (NK), aby jednali o současné politické situaci a společném postupu před nadcházejícími volbami. Jednání se účastnil předseda Národní demokracie (ND) Adam B. Bartoš, člen předsednictva ND František Němec, předseda Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS) Jiří Dufek, místopředseda RSČMS Roman Sláma, předseda Českého hnutí za národní jednotu (ČHNJ) Jan Skácel, jednatel Monarchistického občanského sdružení (MONOS) Bohumil Šourek a někteří přizvaní členové zmíněných stran.
Z účasti se omluvili dva další představitelé NK – předseda Národní prosperity (NP) Zbyněk Štěpán a předseda České strany národně socialistické (ČSNS 2005) Karel Janko. Účastníci NK se také setkali se zástupci dalších vlasteneckých spolků, které byly na jednání NK přizvány.
NK následně přijal prohlášení ke krizi kolem nelegální migrace, ve kterém vyzval vládu Bohuslava Sobotky k demisi a prezidenta republiky Miloše Zemana k iniciování „společného jednání parlamentů České republiky, Slovenské republiky a Maďarska za účelem koordinace postupu, který by zamezil jakémukoli přísunu ilegálních migrantů“ a k jednání s nově zvolenou polskou vládou v téže věci.
NK se také vyjádřil k otázce domobrany, když s potěšením uvítal spontánní vznik domobraneckých oddílů, k jejichž zakládání vyzval už v létě, ocenil připravenost deklarovanou představiteli Československých vojáků v záloze (ČsVvz) bránit zemi před nelegální migrací a vyslovil se pro větší profesionalitu vznikající Národní domobrany ČR (ND ČR). Za tím účelem zmocnil předsedu Národní demokracie Adama B. Bartoše, aby v této věci jednal s představiteli ČsVVz o bližšší spolupráci.
 
Celé usnesení NK je k dispozici zde: narodnidemokracie.cz/usneseni-z-v-jednani-narodniho…/
 
Představitelé NK také znovu potvrdili úmysl kandidovat v příštích volbách společně pod jednotnou hlavičkou a zabývali se praktickými aspekty takového postupu.
Po společném obědě se pak zúčastnili manifestace proti nelegální migraci, tzv. Tábora lidu, který na hlavním olomouckém náměstí uspořádala RSČMS ve spolupráci s ND.
 
Jan Skácel,
tiskový mluvčí Národního kongresu
 
 
 
V Ústí i Liberci odpůrci protestovali proti imigraci
 
Ústí n/L., Liberec - Nejen pokládání věnců, ale i demonstrace proti imigraci a islámu. Tak vypadal státní svátek 28. října v Ústí nad Labem či Liberci. Konflikty se objevily v obou městech.
 
 
 
 
EU HROZÍ ROZPAD
   
Evropské unii hrozí rozpad, jestliže členské země nevyřeší během několika nejbližších dní nebo týdnů problém s migranty, prohlásil slovinský premiér Miroslav Cerar.
 
 
 
 
Opravdovým Islámským státem je ve skutečnosti Saudská Arábie!
 
 Je třeba se podívat pravdě do očí! Zemí, kde je běžným trestem stětí, ukamenování a bičování až k smrti za sebemenší přestupek proti islámu, nebo králi a kde je praktikováno stejné právo Šaría jako na území IS, je Saudská Arábie!  Saudská Arábie je prostě synonymem pro absolutistickou teokratickou diktaturu, ve které je tvrdě trestán (většinou rovnou smrtí) každý, kdo si nějak dovolí pochybovat o saudskoarabském výkladu islámu, nebo o politice královské rodiny, která tvrdou rukou nemilosrdně vládne této zemi!
 
 
 
 
EINSTEINOVA DEFINICE ŠÍLENSTVÍ SE PLNÍ: USA A SAÚDSKÁ ARÁBIE SLIBUJÍ SYRSKÝM ZÁSTUPNÝM ARMÁDÁM POSKYTNOUT VÍCE ZBRANÍ A MUNICE
 
To se musí Washingtonu nechat. Když přijde na zahraničně politické kopance, tak US určitě nemají obavy je zdvojnásobovat či ztrojnásobovat.
 
 
 
 
 
Místo válečných dluhopisů přijdou dluhopisy uprchlické
Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová 
 
 Image Viceprezident Světové banky Hafez Ghanem hledá spásu na kapitálových trzích, které vidí jako řešení krize Blízkého Východu a Severní Afriky. Banksteři předvedli neuvěřitelné chucpe přípravou vydání tzv. "uprchlických dluhopisů".
 
 
 
 
Čeští miliardáři se bojí války  a budují luxusní bunkr. Kde bude?
 
Ačkoli to může znít jako zápletka sci-fi filmu, jedná se o realitu. Nejmocnější muži Česka začali z obavy o své životy hledat ochranu pro případ války. Měl by jím být bunkr, který se nachází jen asi tři čtvrtě hodiny od Prahy.
 
 
 
 
V EURÓPE ZAČALA VOJNA !!!
 
Viac informácií prinesú spravodajské portály vo večerných hodinách.
Mehmet Akhul priniesol autentické svedectvo o plánoch a ich realizácii priamo z centra bojov takzvaného Islamského štátu z oblasti strednej Sýrie. 
 
 
 

 

Umělecká kolaborace

 
Jiří Menzel a Karel Roden podepsali petici evropských filmařů za uprchlíky
 
Brusel – Režisér Jiří Menzel a herec Karel Roden jsou mezi desítkami evropských filmových osobností, které podepsaly petici na podporu statisíců uprchlíků mířících do Evropy. S výzvou pod titulkem For a Thousand Lives: Be Human (Pro tisíc životů: Buďte humánní), která nyní koluje na internetových sociálních sítích, se umělci a další pracovníci filmového průmyslu obrátili na evropské vlády a Evropskou unii.
 
 
 
video: 
 
Národ sobě - umělecká kolaborace - www.youtube.com/watch?v=wo0q_ynSsLk
 
 
 
 
FRANCIE STÍHÁ POLITICKOU VŮDKYNI. MARINE LE PEN HROZÍ ROK VĚZENÍ A 45 TISÍC EURO POKUTY ZA KRITIKU MUSLIMŮ
 
 
 Vůdkyni francouzské nacionalistické a euroskeptické strany Národní fronta Marine Le Pen hrozí rok vězení a 45 000 euro pokuty za kritiku muslimů. Stát považuje poznámky Le Pen o muslimech modlících se v ulicích za nenávistnou mluvu a obvinil ji z „podněcování diskriminace, násilí nebo nenávisti ke skupině lidí na základě jejich náboženské víry.“ Francie má jeden z nejpřísnějších zákonů proti nenávistné mluvě v Evropě. Tohoto zákona se používá proti žurnalistům, spisovatelům, filmařům, novinám a periodikům včetně satirického týdeníku Charlie Hebdo. V lednu islamističtí teroristé zaútočili na kancelář Charlie Hebdo a zabili 12 lidí.
 
 
Celé zde:
 
 
 
 
Hodnota DPChJ klesala, exředitel přesto dostal statisícové odměny
 
Otvice - Technicko-hospodářský audit Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova (DPChJ), jehož vypracování zadalo letos na jaře vedení Chomutova z pozice hlavního akcionáře podniku, odhalil nestandardně vysoké odměny pro bývalého ředitele Jiřího Melničuka i špatné hospodaření společnosti. Novináře o tom informoval předseda představenstva dopravního podniku a chomutovský radní Jaroslav Komínek.
 
 
 
Žádný luxus. Deset postelí, deset skříněk. Vítejte v Drahonicích
 
Drahonice - Správa uprchlických zařízení otvírá zařízení pro nelegální migranty, ukázala ho veřejnosti.
 
 
 
 
STATEČNÁ NOVINÁŘKA VYPRÁVÍ, JAK PROBÍHÁ ORGANIZOVANÁ IMIGRACE. VYDÁVALA SE ZA JEDNOHO Z „NICH“
 
 Novinářka Carol Maloufová se rozhodla podívat „zevnitř“ na imigraci, která míří z Blízkého východu do Evropy. Připojila se k jedné ze skupin putující z Turecka do Německa a o svoje zážitky se podělila s diváky televizní stanice France24.
 

 

VOJENSKÁ TECHNIKA NATO UVÍZLA NA PLÁŽI
 
 Cvičení NATO Trident Jucture-2015 bylo připraveno velmi pompézně. Portugalský list Observador informoval, že NATO rozhodla uspořádat slavnost s „nevídanou pro Portugalsko okázalostí.“ Avšak pláž přímořského města Grândola přišla s vlastními úpravami.