Migrace-biologická zbraň nwo

 
Téma migrace přineslo do Evropy emoční bouři.
Jedni na něm budují politickou kariéru a jiní rychle bohatnou.
Většinová společnost však i nadále setrvává v hypnóze a zavírá před tímto uměle vytvářeným problémem oči v domnění, že tím přestane existovat. – Moudřejší již varují, že se jedná o nástroj k přeformátování (rozuměj LIKVIDACI) naši tzv. západní společnosti. 
Naprogramování a mentalita migrantů vylučují rozumnou konstruktivní diskusi a nezbývá, nežli dát těmto lidem jasně najevo, že jejich uměle vytvářená privilegovaná práva končí tam, kde začínají ta naše!!!
 
 S migranty nepřichází pouze brutální násilí posvěcené a chráněné pokřivenou legislativou ale též nemoci, na které ještě nestihl náš ochranářský systém obyvatelstvo proočkovat.
 
Chcete-li např. umístit své zlatíčko do školky, musí jeho mladé tělíčko zvládnout spoustu, většinou neznámých prostředků.
 
Moje obavy z neznámých nemocí rozptýlilo zjištění, že se otázkou hrazení zdravotní péče imigrantů zabývá i Evropská unie.
Epidemie nemocí v souvislosti s migranty? Nic takového nehrozí, shodují se experti.
Hned se mi lépe usíná s vědomím, že je o naše zdraví, bezpečnost a světlou budoucnost postaráno.
 
Více zde:
Informace z Národního registru TBC a dalších zdrojů
( předběžná data k 17.březnu 2016)
 
- Absence dat o problematice
- Migranti a zdravotnictví v ČR
- Běženci budou pojištěnci
- Efekt zdravého imigranta
- Migrační politika a zdravotní stav přistěhovalců 
- Důvody proč nejít k lékaři
 
Odhaduje se, že třetina světové populace je infikována bakterií Mycobacterium tuberculosis, původcem tuberkulózy. Je to jedno z nejrozšířenějších onemocnění vůbec už od pravěku. V některých afrických zemích postihuje až 80 procent obyvatelstva.
 
Pozor: proti tuberkulóze se už neočkuje
 
Uprchlíci by do Česka tuberkulózu zavléct neměli, tvrdí Národní monitorovací jednotka dohledu nad TBC.
 
Problém s vakcínou proti TBC. Lékaři raději přestali očkovat
 
Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, velké obavy s přílivu migrantů nemá. Věří v český systém ochrany veřejného zdraví.  
Věří, stejně jako hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta, v odolnost našeho systému ochrany veřejného zdraví, čili hygienické službě.
Nebojme se, ale držme se hygieny a očkování))?
 
 
 
 
Malárie v Řecku
 
Řecko: A ke všemu ještě toto! Zdomácní v Evropě zase malárie?
 
V roce 2008 onemocnělo na světě dle odhadů 243 milionů lidí , 4% z toho ve východním středomoří.
 
V Řecku už nikdo nemyslel na Malárii. Přesto se od roku 2009 vyskytují jednotlivá onemocnění a od 2011 se množí infekce u původních obyvatel. Přitom se jedná stále o dříve mírně probíhající formu Malaria tertiana. Dodnes se koncentrují případy téměř výhradně do regionu Lakonie, kde je malárie známá od r. 2500. Řecký výzkumný tým analyzoval tyto různé výskyty a zjistil jisté spojitosti.
 
Skutečnost, že se onemocnění znova objevilo v oblastech, které byly označené jako oblasti nemoci zbavené se připisuje migrační přívětivosti, přibývající odolnosti plasmodií proti Cholorquinu (přípravek s vlastnostmi chininu) a objevení se komárů přenášejících infekci, které jsou rezistentní vůči insekticidům.
 
Více zde:
 
 
 
Přístup (ne)legálních migrantů ke zdravotní péči
 
Článek se zaměřuje na postavení migrantů v českém systému zdravotnictví. Stručně rozebírá, jakým způsobem jsou zdravotně pojištěny jednotlivé kategorie migrantů. Z tohoto přehledu vyplývá, že část pojištěných legálních migrantů je z hlediska zdravotního pojištění blíže situaci nepojištěných nelegálních migrantů než situaci majoritní společnosti. Dále zkoumá migranty bez přístupu ke zdravotnímu pojištění, tedy především nelegální migranty a jejich strategie v případech onemocnění a zranění. V poslední části jsou shrnuta zjištění výzkumů o zdraví migrantů v ČR. 
 
Pokud pomineme zájmy zdravotnických zařízení a pojišťoven, není otázce poskytování zdravotní péče migrantům bez zdravotního pojištění v České republice věnována velká pozornost….
Celé zde: 
 
 
 
Běženci míří do Česka: Jak velké představují zdravotní riziko?
 
Česko s obavami očekává příchod běženců. Šíří se fámy a na sociálních sítích straší neexistujícími hrozbami. Zdravotní rizika pro naši populaci jsou přitom minimální. Přímo ohroženi jsou jen osoby, které s migranty budou pracovat, tedy dobrovolníci, ošetřovatelé, zdravotníci. Ti by měli být proškoleni hygienikem, nebo infektologem o tom, co mohou čekat. S každým uprchlíkem by měli v prvních chvílích zacházet tak, jako kdyby byl infekčně nemocen. 
Války, pronásledování, přírodní katastrofy. Svět se dal do pohybu a Česko bude čelit přílivu lidí, kteří u nás budou hledat dočasné či trvalé útočiště. Přicházejí z oblastí, kde řádí infekční choroby, a to od běžných až po dávno v Evropě zapomenuté, ale stále nebezpečné. Máme se bát? Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, se domnívá, že strach a panika nejsou na místě, ale opatrnost je nezbytná….
Celé zde: