Aurora

 
Profesionální plačka v akci
 
 Co chápeme pod pojmem terorismus, proč je to v posledním desetiletí tak aktuální téma a proč se ho celý svět tak bojí? To jsou otázky, které zaujmou nejednoho člověka při zmínění tohoto slova. Terorismem se označují činy, které mají násilný charakter a vedou k vytvoření strachu. Strach má totiž velkou sílu a dokáže manipulovat velkým počtem lidí. 
 
 Určitě se nanajde jedinec, jež by nepociťoval minimálně znepokojení při narůstající četnosti násilných ataků v Evropě.
Média nám pohotově přinášejí o těchto aktech informace podpořené osobním svědectvím účastníků i emotivní fotografie.
 
Někteří lidé si však všimli, že se vlivem nechtěného dostali na světlo i skutečnosti, jež většinová společnost přehlíží.
 
Například se v dokumentaci jednotlivých událostí objevují podivně podobné tváře. - Jedná se o náhodné civilisty nebo kompars?
 
Nevytváří nám zde někdo tzv. ,, útoky pod falešnou vlajkou?"
 
To si již posuďte sami.
 
 
 Aurora
 
 
 
Další oblíbený akční hrdina
 
 
 
Hegeliánská dialektika … aneb Řízení opozice
 
14 metod ovládání mysli, kterým je potřeba rozumět, protože mají největší vliv na masové vědomí.
 
Mlžení: 
Jednoduše záměna jedné věci za druhou – hra kouře a zrcadel.
 
Otrávení světonázoru: 
Formování toho, jak lidé nahlížejí lidskou povahu a svou vlastní hodnotu.
 
Udržování prvotních strachů: Zneužívání prvotních strachů.
 
Rozdělit a podrobit si: 
Zdůrazněte jakékoliv vnímané rozdíly mezi lidmi a využijte je k tomu, abyste vyvolali vnitřní rozbroje; tak lidi lépe ovládnete a jednodušeji si je podmaníte.
 
Vštěpování názorů školským systémem: 
Levohemisféroví nacisté to nazývali mistrovským učením. Základní
škola, střední škola, univerzita. Šlo by tomu čelit vzděláváním systémem trivia a kvadrivia (p.p. středověký systém sedmi svobodných umění).
 
Řízená opozice: 
Základní dialektický mechanismus nebo Hegelismus. Vytvoření konflikt, pro který již máte připravené řešení a management. Vytvoříte konflikt a čekáte na určitou reakci na tento konflikt (obvykle chaotickou, vyžadující řešení) a potom vstoupíte do hry a problém vyřešíte. Umělé řešení konfliktů.
 
Finanční systém ovládání: 
Frakční rezervní bankovnictví založené na dluhu v nekrytých měnách – systém iluze, kterou nazýváme peníze, ale lidé v ni přesto věří, jakoby to bylo náboženství nebo bůh. Zdá se, že pro lidi je nejtěžší opustit tento systém. Existuje čistě a pouze v myslích.
 
Ovládnutí masmédií: 
Pokud ovládáte informace, které lidé slyší a čtou, ovládáte jejich vnímání reality. Pokud omezíte rozsah toho, co dokážou pojmout do své mysli a povědomí, omezíte jejich možnosti řešení.  Řízení lidského vnímání.
 
 
Strava a medicína: 
Útok na fyzické aspekty těla se vztahuje k tomu, jak jde vývoj našeho mozku. Myšlení a vědomí ovlivňujete tím, co jíte. Použijte techniky, které poškozují vědomí prostřednictvím moderního zdravotnického systému.
 
Iluze času: 
Je velmi důležité, aby ji lidé pochopili. Hrajte na zdánlivou neschopnost lidí žít v opravdovém uvědomění přítomnosti. Zařiďte, aby lidé žili v lítosti nad minulostí a v obavách o budoucnosti. Je to technika založená na strachu. Odvádí nás od opravdového uvědomění přítomného okamžiku. Když jsme plně přítomni, soustředíme se na to, co se děje právě teď. Naše vědomí může být zmanipulováno, aby se vždy ohlíželo za tím, co se už stalo. Ztrácíme tak efektivnost v řešení přítomné situace. 
 
Popření – spor – zesměšnění: 
Jak o vás smýšlejí druzí lidé. Všechno je dobré tak, jak to je, nechci „dělat vlny“, protože bych pak možná musel řešit nepříjemnosti s druhými lidmi. Zóna bez sporu – nechci přijmout všechny ty nepohodlné aspekty života, které jdou ruku v ruce s tím, že hájíš pravdu. Toto všechno se zakládá na strachu. Zvyšování těchto tří forem mentální nestability. Past nečinnosti a pasivity, aby se člověku lépe dařilo.
 
Náboženství: 
Těmto třem posledním technikám musíme porozumět nejlépe. Náboženství je forma závazku.
Náboženství, v angličtině religion z latinského re-ligare, znovu svázat. Moderní druhy náboženství jsou formy ovládání mysli založené na astro-teologii. Lidem je předkládána exoterická verze něčeho, co bývalo esoterickým, vnitřním. Vláda je svázání levé mozkové hemisféry. Náboženství je svázání pravé hemisféry.
 
Užívání podvratné symboliky: 
Založená na starobylé posvátné symbolice. Založená na symbolech, které tu máme už od starověku. Sluneční symbolika, symbolika životní síly, energie, krve nebo čehokoli jiného, co potřebujeme k životu. Používají tyto symboly v moderních institucích – v bankách, policii, médiích, obchodech. Jsme tím
úplně nasáknutí. Základní symboly mají mocný nadpřirozený vliv. Hovoří k nám beze slov. Bezeslovná forma komunikace. Napojená na okultismus.
 
 
Problém-reakce-řešení 
 
(„Čarování s chaosem“)
Masové předvedení nebo veřejná ukázka temných aspektů hegeliánské dialektiky. Hegeliánská dialektika může být používána v pozitivním nebo negativním smyslu. „Čarování s chaosem“ nebo terorismus pod falešnou vlajkou. Je to otevřeně používaná rituální magie. Vytvoříte chaotickou situaci a víte, že vyvolá extrémní reakci strachu a chaosu, která vyžaduje, aby se co nejrychleji nastolil pořádek. Manipulujete se strachem v limbickém systému (p.p. vztahuje se k instinktům sloužícím pro zachování jedince a rodu, k citům, náladám a paměti) – lidé pak nejsou schopni rozumně uvažovat. Vyžadují řešení na základě emocí. Jsou v reaktivním modu vědomí. Chtějí znát výsledek hry dřív, než se hraje. Vneste chaos, který vyvolá požadovanou reakci. Skok ve vědomí tuto techniku rozvrátí. Tato technika opakovaně zabírá. Lidstvo se ne a ne probudit. 9/11 bylo „čarování s chaosem“.
Musíme veřejnost upozornit na tyto techniky, aby se v nich lidé vyznali. Rozšiřujte toto poznání ve své komunitě.
 
 Univerzum vzniká od slova. Musíme být odrazem – mluvte pravdu do toho pole, jehož jsme součástí. Musíme sdělovat znalost, kterou jsme získali, zpět do světa kolem nás.
 
 
Ale jak to dělají ?
 
Všichni jsou z jednoho hnízda: Prognostický ústav!
 
 Vytvořili si opozici, a raději hned několik, pak se střídali u kormidla, a když to nešlo jinak vymysleli senát, a pak Opoziční smlouvu!!!! No a teď se Dlouhý vrátí do politiky, po svém působení a dobrém proškolení u Goldman Sachs! Bývalý ministr privatizace!!!!
 
To hnízdo založil Andropov..ano ten který jmenoval Gorbačova!!!!
 
Opravdu věříte, že oni někdy vedli souboje?? Lidi, kteří seděli v jedné budově?
 
Copak nevidíte jak se matou pojmy?? Nevyhráli, tak rychle vytvořili senát a pak opoziční smlouvu, Rovnoměrně obsadili tzv. levici- ČSSD, pak střed ODA no a pravici ODS. Parta z jednoho hnízda!!!! 
 
Myslíte si že žijeme v České Republice??? - Ano ve všem jen ne v Republice!!!  - Republika je jiné státní zřízení!!!  
 
Více:
 
 
Pravdivou budoucnost si musíme vytvořit…… audio
 
 
 
 
Máte odvahu pohlédnout pravdě do očí???
Konspirátor:
 
 
Největší teroristické útoky v Evropě od roku 2000
 
 
Staší dokument k tématu je zde:
 
Terror Storm(Bouře Teroru) 2006 - Alex Jones
 
 
 

Více zde:

nodisinfo.com/the-boston-bombings-were-faked/