Sedmero hříchů

 
Hodnotový svět předchozích generací znal tzv. sedmero hlavních hříchů
p​ýchu
lakomství
závist
hněv
smilstvo
nestřídmost 
lenost
 
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby 
 
z pýchy  - se stalo zdravé sebevědomí;
 
z lakomství  -  zákon ekonomiky;  
 
nestřídmost - se povýšila na vyšší životní úroveň; 
 
závist  - v boj o spravedlnost;
​​
hněv  - ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých; ​
smilstvo - v prevenci proti neurózám; ​
 
​lenost - se proměnila v prokrastinaci.
 
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako 
 
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, 
 
okrádání definované jako svobodný trh, 
 
zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva, 
 
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a 
 
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, 
 
nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.
 
 
K tomu dodám, že 
 
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, 
 
tolerance se proměnila v ustupování zlu a 
 
korektnost v povinný názorový koridor.
 
 
doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c