Sejdeme se v zákopech občané !

 
 
Vláda České republiky předkládá v těchto dnech opět Parlamentu ČR novelu branného zákona, který má zrychlit odvody v případě ohrožení republiky do Armády ČR.
 
Proklamovaným cílem návrhu zákona je - zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění jejich úkolů rozšířením povinného výkonu branné povinnosti před vyhlášením stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 
Návrh zákona o službě vojáků v záloze:
 
 Účelem návrhu zákona je vytvořit zákonný rámec pro průběh vojenské činné služby vojáků v záloze. Koncepčně návrh vychází z vládou schválených dokumentů Bílá kniha o obraně, Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky a Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.
 Nový zákon bude upravovat průběh služby vojáků v povinné záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení a průběh služby vojáků v aktivní záloze v rámci pravidelných vojenských cvičení, dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení.
 
 
 
 
 Hlavním cílem návrhu zákona je umožnit ozbrojeným silám efektivně plánovat své eventuální rozvinutí na válečné počty. Armáda za tímto účelem potřebuje ověřit zdravotní a fyzický stav populace schopné vykonávat vojenskou činnou službu. Návrh zákona k naplnění tohoto účelu navrhuje zavést povinné odvodní řízení v době míru pro občany, a to muže i ženy, kteří po nabytí účinnosti zákona dovrší 18 let. Návrh zákona dále rozšiřuje možnosti občana dobrovolně se připravovat k obraně státu, a to zejména zavedením institutu dobrovolného vojenského cvičení, jehož se bude moci účastnit každý zdravotně způsobilý občan mající zájem o vojenský výcvik.
 
Předkladatelem zákona je Ministerstvo obrany (MO).
 
 
Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015
 
 
Text novely ke stažení:
 
 
 
 
Umožňuje nová úprava legální nástup žoldnéřů, například těch z bývalého Blackwateru do naší armády? Pokud ano, tak přestaneme být suverénním státem a staneme se banánovou republikou. 
 
 Série článků Branný zákon do války I-III upozornila na důležité změny v chystané novele tzv. branného zákona. Zákon je napsán tak, že je minimálně možný dvojí výklad jedné a téže věci. A to rozhodně není dobré.
 
Proč se novelizuje branný zákon, když se vůbec nemluví o obranné doktríně? A proč někdo nechce, aby se o ní vůbec mluvilo? To se nejdříve napíší gumové zákony, a pak skončíme na frontě jako Ukrajinci? - Možná že ano.
 
 Shrňme současné znaky novely, aniž bychom zabíhali do detailů. Armáda převezme brance, který jde k odvodu. Na cizince se hledí jako na každého jiného českého občana. Přihlásí se do aktivních záloh a požádá o zařazení do tzv. činné služby. Pokud bude zájem, stane se vojákem pod smlouvou.
 
 Účelem poslední novely branného zákona je legislativní zajištění možnosti urychleného povolání všech občanů bez rozdílu pohlaví do mimořádné vojenské služby kdekoliv na světě, dle uvážení velení NATO a USA.
 
Vojenské operace nelze předem jasně charakterizovat nebo vymezovat. V praxi není zpravidla jakékoli rozdělení jednoznačné a úrovně velení a řízení se prolínají.
 
 Možnost odmítnutí vojenské služby z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání zůstává zachována, a tak může každý občan do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti vojenské služby tuto službu odmítnout. Stejně tak může učinit i později po povolání do války. Ti, kdo zašlou dopis s takovým odůvodněním a ověřeným podpisem na krajskou vojenskou správu, budou v případě ohrožení státu či válečného stavu k dispozici pro vykonávání nucených prací obecnímu úřadu podle místa pobytu. Pro „odmítače“ vojenské služby tedy novela nepřináší nic nového.
 
Předkladatelé novely to jistě myslí upřímně, když tvrdí, že účelem předkládané novely je především zjistit, kolik takových uvědomělých a ochotných občanů bez rozdílu pohlaví v České republice vlastně je.
 
Občané si nemohou vybírat, které války chtějí vést, stejně jako si nemohou vybírat, které zákony chtějí dodržovat.
 
 
Proč chtít válku?
 
 Co nám opravdu přinese nový branný zákon? - Posun k válce tedy spočívá pouze v lepší akceschopnosti naší armády. Ta umožní našim žoldnéřům provokovat a eskalovat konflikty všude ve světě ve zvýšené míře, zatímco vojáci za stravu a uniformu jsou připraveni seknout s nudným životem v rodinách a svých povoláních a vrhnout se do dobrodružství vojenského života jako ochránci republiky se zbraní v ruce.
 
 
Válku vyhlásí, bojovat nemusí
 
 Připomeňme jednu důležitou, ale docela podstatnou věc. Poslanci a senátoři jsou ovšem jako řada dalších důležitých činitelů z vojenského nasazení vyjmuti. 
 
A dále ať každý přemýšlí, zda naše vláda či naši poslanci jsou ochotni postavit se proti rozhodnutí Spojených států a NATO, pokud by byly tyto zájmy v konfliktu s národními zájmy. Osobně jsem přesvědčen, že by stačila nějaká obdoba níže uvedených operací kdekoliv na světě a mašírujeme do boje než bys řekl švec. Na nějaké zvažování občana – vojáka České republiky, zda půjde nasazovat svůj krk pro věc dobrou či zlou - na to jistě není prostor. Neměl ho ani voják Wehrmachtu, ani voják Rudé armády, a nebude jej mít samozřejmě ani voják Armády České republiky.
 
 Pro cíle, které neznáme, obětují s klidným svědomím stovky a tisíce svých spoluobčanů a zavlečou je do válek, o které obyčejný člověk nestojí, a které mu také nemohou nic dobrého přinést. Dnešní doba otevřené společnosti a propojeného světa „po síti“ jim něco ztěžuje a něco usnadňuje. I díky „síti“ disponují tím nejlepším průzkumem veřejného mínění, který si mohou přát. 
 Vidíme to dnes zcela jasně. Pěstujeme své pětiminutovky nenávisti proti „Islámskému státu“ a proti „Putinovi“ abychom byli povolnější. Objevují se zprávy o tom, kterak Islámský stát znásilňuje devítileté dívenky, videa jak z Hollywoodu a špatného béčkového filmu ukazují různé popravy a upalování a je sledována reakce světové veřejnosti. 
 
Až nadejde den „D“ - můžeme se spolehnout, že drtivá většina z nás bude správně nažhavena pro válku, jejíž příčiny ovšem budou zcela spolehlivě ležet úplně někde jinde. To už je úděl vojáků, že umírají a nevědí proč, anebo si myslí, že vědí, a ono je všechno jinak. 
 
První obětí války je totiž sama pravda.
 
 
 
 
Možnosti obrany prostého lidu před zatažením do války.
 
1) Ponechání branného zákona tak jak je
To bude obtížně proveditelné, protože rozkaz zněl jasně. Navýšit    rozpočet na armádu nejméně o 40 % a připravit ji na operace kdekoliv na světě. Nyní nám nehrozí nebezpečí přímo na našich hranicích, ale kdekoliv na zeměkouli, i doma.
   
2) Zahájíme proces vystoupení z NATO 
Velmi nepravděpodobná varianta vývoje. Vyžadovala by jednak statečnost poslanců a jednak referendum
Ani jednoho se poddanému lidu nedostane, protože kdo ví, co by si vymyslel příště. 
 
3) Zrušíme armádu 
Nejvíce nepravděpodobná varianta vývoje. 
V Kostarice ji mají zakázánu od roku 1949 Ústavním zákonem a výročí slaví jako opravdový státní svátek. Ušetřené peníze vložili do vzdělávacího systému a armáda jim, jak se zdá, nijak neschází.
 
 
 
 
Závěr:
 
 Jsme v dobrých rukou našich volených zástupců, kteří se ochotně a poslušně podílí na legalizaci ,,genocidy vlastních občanů“. 
Náš klidný spánek hlídá nejmocnější vojenské uskupení světa, které je schopné nejmodernějšími zbraněmi zničit celou zeměkouli hned několikrát za sebou. Máme být tedy na co hrdi. Až tak daleko jsme to my Češi s Moravany a Slezany dotáhli. Můžeme se na té nádheře zcela svobodně podílet.
 
 
Translater do srozumitelštiny
 
Přijetí novelizace branného zákona umožní vládě, poslat Vás na ,,zbytečnou a jistou smrt“,
kamkoli přikáže náš tzv. spojenec NATO, čímž eliminuje ztráty svých profesionálních žoldáků a zároveň možnost vzniku případné opozice. – Vaše blízké zde, pak mohou nerušeně ,,znásilňovat“
,,Vaši vládou“ - profanovaní a podporovaní ,,barbaři“!!!
 

 

,,Vítejte v diktatuře humanity“

 
Vlasti ZDAR
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NAPROSTO JASNÉ!!!***
 
Jiří Kobza, bývalý diplomat, který roky působil v islámských zemích :
 
"Pro všechny humanistické, multikulturní, soucitné a pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily „uprchlíkům“:
Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno za pouhé splnění vaší povinnosti jako otroka svým pánům.
Vaše soucitnost a milosrdenství je chápáno (a interpretováno) Koránem, jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimů ostatním lidem. Čím lépe a více jim sloužíte, tím více jich bude chtít přijet a užít si dobrovolných otroků a (zejména) otrokyň.
Od malička je to takto učí. Po příchodu do Evropy se v jejich očích toto učení potvrzuje. Tak už toho propána vy pitomci nechte, dostanete nás všechny do maléru !"
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V každém případě tento zákon potřebuje skutečnou veřejnou debatu. Bez odpovídající veřejně známé obranné doktríny by neměl být přijat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
web:
Stop odvodům
 
 
Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze
 
 Chceme aktivně vystupovat proti nebezpečí válek NATO a nelegální migrace. Naší vlast ohrožují a mohou jí destabilizovat. 
Náš přístup k problémům, které se České republiky dotýkají, je konstruktivní a vstřícný. Chceme pomáhat s jejich řešením a jsme k tomu připraveni. Zhoršování situace, do které nás současný politický trend vede, rozhodně povede ke konfliktům a dokonce může přivodit rozvrat dosavadní struktury společenského uspořádání. A tomu společně se všemi občany chceme čelit.
 
Pokud se ale ukáže, že nejsme schopni ani ve spolupráci s ostatními občany a politickými i nepolitickými subjekty situaci zlepšit, že není možné zvrátit poměry v zemi a donutit státní moc k racionálním změnám v přístupu k celospolečenským problémům, potom se zaměříme na přímou pomoc lidem kolem nás a budeme spoluobčany učit starat se o sebe v kritických podmínkách, organizovat se, bojovat, přežít... Proto také rozhodně podporujeme myšlenku zakládání "domobrany" v zemi a budeme tomu napomáhat.
 
Abychom zabránili válce a konfliktům, jsme připraveni udělat vše. Jsme vojáci proti válce a za mír! Odmítáme násilí a nekonstruktivní činy. Ale také se ztotožňujeme s výrokem amerického spisovatele Ernsta Hemingwaye, který je pro nás velkou inspirací: 
 ,,Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned v první den války občany své země.“
 
Zveme všechny statečné a vlastenecky uvažující občany bez ohledu na věk do našich řad a ke společnému výcviku s námi. 
 
Za Československé vojáky v záloze proti válce 
Pplk. v záloze MUDr. Marek Obrtel 
Velitel 1. československého praporu vojáků v záloze
 
 
Petice:
 
Ne ! novelizaci branného zákona bez omezení !
 
 
 
Více:
 
Branný zákon - najímání cizinců do armády ČR 
Legislativní rada vlády schválila novelu zákona o branné povinnosti
 
 
 
Branný zákon do války I-III
 
 
 
 
 
Návrh branného zákona po dohodě ve Výboru pro obranu prošel do druhého čtení.
 
 
 
Jana Černochová: Interpelace na ministra obrany ve věci novelizace branného zákona
 
 
 
Jaroslav Štefec o branném zákoně ČR /VIDEO
 
Armádní expert Jaroslav Štefec hovořil na semináři SPaSu na počátku června 2015 o novele branného zákona a stavu Armády ČR. Diskuze se zúčastnil též Václav Novotný za iniciativu Ne Základnám a bývalý armádní lékař MUDr. Marek Obrtel. I když byl vládní návrh zákona novelizující brannou povinnost v ČR prozatím stažen, jedná se o velmi nebezpečnou vládní aktivitu, jejíž jediným účelem je příprava desítek a stovek tisíc mladých lidí jako „potravy pro děla“ ve válce proti Rusku.
 
 
 
Související články:
 
Občané sejdeme se v zákopech!
 
Vláda ČR bude brzy předkládat Poslanecké sněmovně novelu zákona o branné povinnosti. Současný zákon platí od roku 2005 a zrušil plošné odvody a povinnost účastnit se vojenských cvičení v plošném měřítku pro tzv. povinnou zálohu, kam byl zařazen každý občan ČR, který byl odveden. Z oficiálních míst posledních 9 let zaznívalo, že pro běžnou mírovou službu a závazky v rámci NATO stačí profesionální armáda doplněná o dobrovolné aktivní zálohy. Po krizi na Ukrajině došlo ke zvratu, ne tím směrem, že by se stát snažil naplnit stavy profesionální armáda či aktivních záloh, ale zavedením odvodů a povinných voj. cvičení i v době míru. Jedná se o  do jisté míry  "podraz na lidi".
 
Teď si pojďme shrnout některá fakta a následně je vyhodnotit.
 
 
 
Ne novelizaci branného zákona bez omezení
 
Plně si uvědomujeme nutnost zajištění obranyschopnosti státu, avšak nesouhlasíme, aby byla odvodová a branná povinnost zneužita pro jakékoliv jiné cíle než obranné.
 
 
 
Skutečná role NATO v americké strategii
 
 
NATO s naší obranou vůbec nepočítá 
 
 
 
video:
 
60 rokov NATO
 
 
PROBUĎTE SE ČEŠI! Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku!