Velká výměna

 

Učiní z Nás globální pakty globální bezdomovce !?

 

Globální pakty

Většina států světa se dohodla na paktu o migraci

 

Cílem této nezávazné!? dohody, která bude oficiálně přijata na ministerské schůzce letos v prosinci v marocké Marrákeši, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi.

Z jednání o globálním paktu o migraci se v loňském roce stáhly Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu. Kromě nich odsouhlasilo konečnou podobu všech 192 členských zemí OSN.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres, předseda Valného shromáždění OSN Miroslav Lajčák a řada dalších představitelů vyzdvihli dojednání první globální dohody, která řeší migrační problematiku. "Migrace je fakt. Existuje po staletí. A další staletí existovat bude," prohlásil Lajčák. "Nikdy jsme ale neměli nástroj, který by nám pomáhal tento proces řídit," dodal.

 

Zdroj: zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/229720-vetsina-statu-sveta-se-dohodla-na-paktu-o-migraci/

 

Globální pakty – od roku 2019 trvalé přesidlování afrických a arabských migrantů do Evropy

csr.mojehrdost.cz/2018/09/05/globalni-pakty-od-roku-2019-trvale-presidlovani-africkych-a-arabskych-migrantu-do-evropy-ne/

 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL II.

- ZA ŽIVOTY A BLAHOBYT MIGRANTŮ PONESEME ZODPOVĚDNOST

Každý stát nese zodpovědnost za své občany. Globální pakt přenáší zodpovědnost za občany chudých států a států se střední ekonomikou (zejména těch afrických) na vyspělý svět, a to hlavně na evropské státy. Po přijetí a ratifikaci Globálních paktů převezme i Česká republika plnou zodpovědnost za životy a blahobyt migrantů ze zemí třetího světa, o které se bude muset starat, a to i v celém průběhu migrace.

csr.mojehrdost.cz/2018/09/08/globalni-pakty-za-zivoty-a-blahobyt-migrantu-poneseme-zodpovednost/

 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL III. - KVÓTY NEJEN NA UPRCHLÍKY, ALE I NA MIGRANTY ZNOVU VE HŘE

 

Globální pakty – kvóty na přerozdělování nejen uprchlíků znovu na stole

Povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků sice společně s Dublinem IV. spadly pod stůl, bohužel ne ale nadlouho. Globální pakty přerozdělovací mechanismus pod pojmem „spravedlivé sdílení zátěže a zodpovědnosti“ též obsahují, a to v ještě mnohem horší formě. Narozdíl od Dublinu IV. mají být mimo uprchlíků přesídlováni do Evropy i migranti, které určí UNHCR. Co je ale horší, přerozdělování se netýká jen osob, které se již nacházejí v Evropě, nýbrž i všech osob, které UNHCR určí k přesídlení a kteří se nacházejí mimo Evropu.

 

Signatářské státy se přijetím a ratifikací Globálních paktů zavazují k trvalému přijímání nejen uprchlíků, ale i migrantů na svá území. I když jsou pro uprchlíky nastavena jiná pravidla přijímání než pro migranty, následný přístup k těmto oběma skupinám je téměř totožný. UNHCR určí, odkud a kam budou osoby, bez ohledu na právní status, přesídlováni.

csr.mojehrdost.cz/2018/09/17/globalni-pakty-kvoty-na-prerozdelovani-nejen-uprchliku-znovu-na-stole/

 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL IV. - PROGRAMY NA PŘESÍDLOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ A MIGRANTŮ DO EVROPY

 

OSN společně s Evropskou Unií zakotvují do Globálních paktů, k jejichž přijetí má dojít 10. a 11. prosince tohoto roku v Maroku, přesidlování migrantů a kvóty pro jejich přerozdělování do členských států Evropské Unie, tedy i do České republiky. Německo přesidluje osoby vybrané UNHCR dlouhodobě, Itálie poslala na konci minulého roku do Libye armádní speciál, který do Německa dopravil 162 osob. Ani Česká republika není v přesidlování vyjímkou, narozdíl od západních zemí migranty zatím od roku 2008 přesidluje pouze sporadicky a to v rámci Národního programu AMIF, který je platný do roku 2020. To se ale po přijetí Globálního kompaktu změní.

csr.mojehrdost.cz/2018/09/29/globalni-pakty-programy-na-presidlovani-migrantu-a-uprchliku-do-evropy/

 
 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL V. - NOVĚ SLUČOVÁNÍ RODIN I MIGRANTŮ

Tvůrci Globálních paktů zasadili do těchto dokumentů několik možností, jakým způsobem mají po jejich přijetí signatářské státy přijímat na svá území migranty a uprchlíky. Jednou z možností jsou programy pro přesídlování, dalším prostředkem sloužícím pro přijímání osob určených UNHCR je slučování rodin. To se netýká jen uprchlíků, jak tomu je nyní, ale po přijetí Globálního paktu o migraci vznikne signatářským státům nově i povinnost slučovat rodiny migrantů.

csr.mojehrdost.cz/2018/10/13/globalni-pakty-povinnost-slucovat-rodiny-migrantu/

 
 

 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL VI. - NÁVRATY MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ JIŽ POUZE DOBROVOLNÉ

Státy, které přijmou Globální pakty, souhlasí s převzetím zodpovědnosti za životy a blahobyt migrantů. Tato zodpovědnost je založená na skutečnosti, že migranti pocházející ze třetího světa nežijí v blahobytu, jaký má vyspělý svět, což odsouhlasil i Evropský parlament. Přijetim Globálních paktů se výrazně omezí možnosti vyhoštění a návratů migrantů a uprchlíků zpět do jejich zemí původu. Návratová politika je zde založená na dvou pilířích – na dobrovolnosti a zásadě nenavracení. A pokud se migranti vrátí domů, jsou mimo jiné signatářské státy povinny financovat komunity, do kterých se migranti vracejí.

csr.mojehrdost.cz/2018/10/14/globalni-pakty-pouze-dobrovolne-navraty-migrantu/

 

GLOBÁLNÍ PAKTY - DÍL VII. - VÝHODNÝ BYZNYS VČETNĚ SOCIÁLNÍCH DÁVEK MIGRANTŮM

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci legalizuje ekonomickou a humanitární migraci. V současné době jsou státy vázány Ženevskými úmluvami k přijímání válečných uprchlíků a osob prchajících před politickým pronásledováním. To se přijetím Globálních paktů změní. Legalizace ilegální migrace je velice výnosný byznys, na kterém vydělají hlavně banky, korporace a neziskové organizace. Globální pakty zahrnují i povinnost poskytování sociálních dávek migrantům.

csr.mojehrdost.cz/2018/10/20/globalni-pakty-vice-nez-humanita-vyhodny-byznys/

 

 

Istanbulská úmluva - předmět nedůstojných blamáží?   

 

V poslední době se veřejnosti dostali poněkud irelevantní informace, nebo spíše konspirace, týkající se tzv. Istanbulské úmluvy. Prohlášení kněze, prof. Piťhy, který tento dokument odsoudil ve svém svatováclavském kázání ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, kde mj. mluvil i o nebezpečí Istanbulské úmluvy, jejíž ratifikaci by měl český parlament projednávat. Podle profesora Piťhy jde o nebezpečný dokument, a ve svém kázání načtrtl děsivou vizi, jak bude za čas naše společnost a civilizace fungovat.

https://infokuryr.cz/news.php?extend.22937.2

 

Globalní pakty aktuálně

Pro všechny, kdo z pochopitelných důvodů již opustili facebook.

 

Smrt mladíka v Köthen (Mladík (22) zemřel v německém Köthen podle státního zastupitelství na infarkt. Zranění způsobená uprchlíky prý se smrtí nesouvisí.) - Střelba v Berlíně ( Postřelený prodavač zmrzliny v berlínském Neukölln zemřel.) - Globální pakty - Schůzka s premiérem Babišem (premiérovi poradci údajně vyhodnotili p. Zdenka jako nebezpečného radikála a žádost o schůzku nedoporučují)

www.youtube.com/watch?v=076mOjVaMQg&feature=youtu.be

 

Teď a Tady !!!

 

Za 14 dní se má de facto rozhodnout o naší faktické existenci či neexistenci, ale 10 milionů obyvatel neví vůbec NIC.

quintus-sertorius.webnode.cz/news/za-14-dni-se-ma-de-facto-rozhodnout-o-nasi-fakticke-existenci-ci-neexistenci-ale-10-milionu-obyvatel-nevi-vubec-nic/

 

ZMĚNA ZÁKONŮ ŠITÝCH GLOBÁLNÍM PAKTŮM NAMÍRU

Tak přesně toto je "salámová metoda" závaznosti Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. Jak všude píšu: budou se postupně upravovat zákony tak, aby bylo možné Globální pakty provádět. Z migrantů se udělá "pracovní síla" tak, jako před pár dny v Německu, což je jeden ze způsobů legalizace ilegálních migrantů.

audio:

Středa_Debaty je třeba_Z.Chytra_P.Štěpánek

www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-24-streda_debaty-je-treba_z-chytra_p-stepanek/

 

Zdeněk Chytra. Globální pakt – podrobnosti

svobodne-radio.cz/2018-10-30-studio-beta-zdenek-chytra-globalni-pakt-podrobnosti/

 

Video: 

Velká výměna

 www.youtube.com/watch?v=uVSQQXOJW2o&feature=youtu.be

 

Globální pakty Hrozba islamizace 

Chytra Zdeněk Petr Hampl Jirka Černohorský

www.youtube.com/watch?v=22TeAz1aKk4

 
 

Globalní pakty podrobneji_plus diskuse

uloz.to/!LcPwDvb1gp14/pakty-z-fb-mp4

 

 uloz.to/!jS7UZ851eW8l/96396041f27f7d9fdacf2f1b64a12707-mp4

 

Globální kompakt - Rozborová zpráva - schvalovací procedura – letáky

youtu.be/1V46XoMV7DQ

 

STOP Globálnímu kompaktu

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 mají členské státy OSN v Maroku přijmout zásadní závazek v oblasti migrace – Globální kompakt.

 

Více zde: krusnohorec.webnode.cz/akce/stop-globalnimu-kompaktu-letaky/

 

Islamizace

krusnohorec.webnode.cz/videa/islamizace/

 

 Třetí džihád

www.youtube.com/watch?v=KrmZpLt2ocI&feature=youtu.be

 

 

články:

 

Dost bylo kokotů

svetylko.blog.cz/1012/dost-bylo-kokotu

 

DOBRO a ZLO

krusnohorec.webnode.cz/fotogalerie/dobro-a-zlo/

 

 Pohár a kalich

www.youtube.com/watch?v=yBDEBnUkei8

 

NEPŘEHLÉDNĚTE !

krusnohorec.webnode.cz/neprehlednete/