Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017

 
Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…
 
 Název politického subjektu plně vyjadřuje „rozumné“ oproštění se od stranických a osobních zájmů a upřednostnění prospěchu většiny občanů České republiky. Společným jednáním se níže uvedeným politickým subjektům podařilo shodnout se na programových prioritách, které budou společně prosazovat.
 
 
Společný program:
 
 Přinášíme lidem naději v beznadějné době. Společný program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.
 
1. Konec lží ve veřejném prostoru.
Veřejnoprávní média financovaná občany, musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech.
 
2. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a seniory vyžadující zvláštní péči, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami apod.
 
3. Naše případné setrvání v EU je podmíněno tím, že se Unie musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků
 
4. Funkční a závazné obecné referendum. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak!
 
5. Revize ustanovení zákona o nepřiměřené obraně: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování armády musí být zaměřené na obranu vlastního území. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek. Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území
 
6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium).
 
7. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny.
 
8. Zajistit návrat ke kvalitě našeho školství. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. Podpora české kultury. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.
 
9. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET a kontrolní hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele.
 
10. Podporou ekologického a drobného zemědělství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastující tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel.