SUZ - Správa uprchlických zařízení

 
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ)- k 21. říjnu 2015
 
Zařízení SUZ: ústecký region
- Drahonice
- Předlice
 
Počty ubytovaných klientů  k 21. říjnu 2015
22. 10. 2015
Přijímací a pobytová střediska     Zařízení pro zajištění cizinců
 
Muži 130     Muži 391
Ženy 62      Ženy 37
Děti 37          Děti 79
CELKEM 229 CELKEM 507
 
 
Počet ubytovaných klientů v integračních azylových střediscích - 104.
 
Nejčastější státní příslušnosti klientů v pobytových, přijímacích a integračních střediscích - Ukrajina, Sýrie, Kuba, Čína, Rusko.
 
Nejčastější státní příslušnosti klientů v zařízeních pro zajištění cizinců - Afgánistán, Pákistán, Irák, Bangladéš, Sýrie.
 
Rozdělení klientů zařízení pro zajištění cizinců podle věku k 19. říjnu 2015
 
Věk Muž Žena CELKEM
0-14 34 26 60
15-17 21 2 23
18-26 217 10 227
27-49 228 49 277
50+ 7 3 10
CELKEM 507 90 597
 
zdroj: www.suz.cz/
 
Nabídka zaměstnání - nástup IHNED!
 
 
Zákon č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
 
(neoficiální znění se stavem ke dni 17. srpna 2015)
 
Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat
 
- vyplnit a podepsat hraniční průvodku,
- strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti
 
Odepření vstupu na území
 
- nemá platný cestovní doklad,
- je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek
- je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (§ 182a odst. 1)
 
ke stažení: