UBUNTU přispívání

22.08.2019 11:40

Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz

V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo.

Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.

 

PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

1. Nezabíjej ani neškoď druhým

2. Nekraď ani neber, co není tvoje

3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, nebo se stanou součástí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatství je zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

1. Země je zde pro své lidi

2. Půda je zde pro své lidi

3. Voda je zde pro lidi

4. Lesy jsou zde pro lidi

5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi

6. Nerosty, suroviny a všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi

7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi

8. Všechno, co roste na zemi, je zde pro lidi

9. Pláže, hory a obloha jsou zde pro lidi

10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci

11. Znalosti a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi se všemi, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek.

Toto vše nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na vše nezákonně dělá nárok.

 

celé zde:

celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani