Moderní vzdjeláváňí

 
 

Inkluzivní (exklusivní) evropská škola v praxi.

 
Někteří ředitelé dnes uváděli, že výuka třídy, ve které je několik žáků se specifickými potřebami, je náročnější a únavnější. "Když mám ve třídě čtyři těžké integrace, tak už opravdu počítám roky, kdy z té školy odejdu," řekla dnes zástupkyně jedné z malotřídních venkovských škol. Poukázala na hodiny příprav a doučování.
 
 
 
 
 
video:
 
Moderní vzdjeláváňí
 
 
Vzdělávání neustále podstupuje vývoj a stejně tak i společnost. Ale nezašlo to už moc daleko?
 
 
 
 
 
„Rovnost“
 
Jak by mohla v budoucnosti vypadat naprosto korektní společnost.