5 Pravidel

 

Režijní debut Vavřince Menšla 5 Pravidel je strhujícím celovečerním dokumentem o skupině zhruba padesáti osob různého stáří a profesí, která se dobrovolně účastní experimentální hry-larpu s názvem Systém.

Live Action Role Play, zkráceně larp, nejčastěji pracuje s historickými či fantaskními náměty. Ve filmu 5 Pravidel však sledujeme herní linii, která se odehrává v imaginární nesvobodě totalitního státu. Systém v tomto státu manipuluje s osudy účastníků pomocí mechanismů, které jsou společné všem totalitním režimům, fašistickému Německu, normalizaci v Československu nebo režimu v současné Severní Koreji.

 

5 Pravidel / 5 Rules 

www.youtube.com/watch?v=abu7-l05IEg