Proč přibývá žen ve vrcholných funkcích?

26.03.2019 19:34

Proč neuvěřitelným tempem přibývá celosvětově žen ve vrcholných funkcích?

 

Ženy sú majoritne (95%-Gauss) ľahšie emočne manipulovateľné

a hlavne majú úzky(i keď intenzívny) rozptyl(diapazón)

detekcie, vyhodnocovania a riadenia dlhodobých nosných,

nízkofrekvenćných socionaturálnych procesov.

leva-net.webnode.cz/news/proc-neuveritelnym-tempem-pribyva-celosvetove-zen-ve-vrcholnych-funkcich/