O zániku Evropské říše

22.08.2019 11:43

Všechno je marnost, tak se píše v knize Kazatel. Také tento článek je marnost, protože nedokáže zastavit tok událostí. Ale přece …

Z historie známe mnohé vyspělé civilizace, které zanikly doslova ze dne na den. Z legend se dochovaly zmínky o Atlantidě, historicky jsou zdokumentovány civilizace střední a jižní Ameriky, Řecko, Římská říše, Velikonoční ostrov, Sumerové a mnohé další. Historici si lámou hlavu nad příčinami jejich zániku. Po dosažení největšího rozkvětu a rozmachu vzápětí implodovaly. Zhroutily se sami do sebe. Velkolepé stavby zůstaly rozestavěné, lidé se rozutekli, systém zhroutil. Já tvrdím, že příčinou kolapsu byla bohorovnost doprovázena lidskou hloupostí. To je ta pravá příčina, ostatní příčiny jsou druhotné.

 

celé:

pravyprostor.cz/o-zaniku-evropske-rise/