Hlášení v systému RASFF

22.08.2019 11:37

Sledujte tato varování týkající se vašeho zdraví

 

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

vesmironas.cz/09/11/2018/hlaseni-v-systemu-rasff-43-tyden-2018/

 

více:

www.bezpecnostpotravin.cz/