Genderově vyvážené vyjadřování … genderová kultura projevu?

04.09.2019 14:55

Bylo nebylo...přišel Cyril s Metodějem a dal nám Jazyk, písmo a vůbec novou kulturu, dle obrazu svého...

 

„Genderová korektnost není propagací rovnoprávnosti, ale topornou snahou uměle vykořenit pohlaví z biologických daností; vzít ženě její ženskost a muži mužnost. Jde o nesnášenlivou ideologii lidí, kteří ve svém osobním životě v rámci těchto daností nedokázali najít svoje štěstí. Právě to jsou ty opravdové kyselé či lépe řečeno zakyslé žáby. Místo ideálu dvojjediné společnosti, založené na harmonickém soužití dvou odlišných pohlaví, staví společnost rozdělenou na dvě skupiny, které si přísně střeží svoje ,práva’ jedna před druhou.

Toto rozdělení má být na každém kroku připomínáno ,,genderově korektním‘ slovníkem.“

 

Desatero genderové korektnosti 

 

 Desatero genderové korektnosti zformulovala nezisková organizace Žába na prameni. Svědčí o tom, že zájem o změnu vyjadřování vychází  nejen od lingvistek a ostatních vědkyň, nýbrž především “ od lidí a institucí, kritizujících genderově stereotypní způsob myšlení.

 

1. Vyhýbejme se genderově stereotypnímu uvažování o mužích a o ženách.

2. Nezesměšňujme ženy nebo muže, které/kteří se chovají genderově nestereotypně.

3. Neoznačujme jako výjimky ženy/muže, které/kteří působí v méně typických rolích.

4. Neospravedlňujme genderové stereotypy pořekadly a příslovími, odkazy na přírodu či na vědecké autority.

5. Nehodnoťme rozdílně tentýž projev chování u žen a u mužů. 6. Všímejme si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující a sexuálně stimulující objekt v reklamě, apod.

7. Používejme tvary obojího rodu tam, kde mají označovat ženy i muže. 

8. Užívejme ženské tvary názvů profesí, zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu. 

9. Všímejme si rozmanitosti, která existuje mezi ženami. Všímejme si rozmanitosti, která je mezi muži.

10.  Přemýšlejme, čemu se smějeme.

 

 

Istanbulská úmluva

krusnohorec.webnode.cz/audio/istanbulska-umluva/

 

 

 

Co je špatného na genderové příručce MŠMT  

sites.ff.cuni.cz/ucjtk/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/Adam2010d.pdf

 

 

Kritika byla nevyslyšena, přistupuje se k realizaci...

Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka v komunikaci TA ČR 

www.tacr.cz/gender/160324_prirucka_gender_jazyk.pdf

 

 

Kultura genderově vyváženého vyjadřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Jana Valdrová, Blanka Knotková-Čapková, Pavla Paclíková

 

Jak koncipovat promluvy a texty?

Na co dbát v češtině a v cizím jazyce?

Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen?

data.idnes.cz/soubory/studium/a100125_bar_gender_prirucka.pdf