Stop terorizmu

 

 

Motto: ČR - Jsme „právní, sekulární stát“ 21. století, jak je zakotveno v Ústavě  ČR ?? 

           Jak se k podáním v příloze zachovají „Ústavní činitelé, média a občané ČR“ ??

 

 

Vážení spoluobčané, přátelé.

 

Česko je krásná, přívětivá a bezpečná země, a úžasné místo pro život. Je to naše země a jinou nemáme.   Všichni vnímáme, že její budoucnost, její tradiční hodnoty, kultura, ba i státoprávní uspořádání jsou vážně ohroženy. Stejně jako způsob života jejich obyvatel včetně ohrožení jejich zdraví a životů.

 

Hlavní zdroje tohoto ohrožení jsou:

- volné a dokonce podporované šíření islámu, jako nenávistné ideologie,

- postupná islamizace veřejného prostoru s islámským terorismem, jako jejím doprovodným jevem,

- masivní nekontrolovaná invaze ilegálních muslimských imigrantů.

 

Letmý pohled za hranice většiny západoevropských zemí každého přesvědčí, že nejde o šíření poplašných zpráv.

V sázce jsou nevyčíslitelné evropské hodnoty, vytvářené po staletí našimi předky.

 

V Česku nechceme sčítat  raněné, znásilněné, zavražděné a nárůst kriminality. Nechceme počítat obrovské materiální ztráty a náklady, a nevyčíslitelné škody duchovní.

Chceme odevzdat naši zemi svým potomkům takovou, jakou jsme ji převzali od rodičů. Nemůžeme a nechceme proto ustat v naší aktivitě.

 

Očekáváme zuřivé útoky těch, kteří profitují z islamizace a imigrace:

- od některých politiků, očekávajících politické eurobodíky a bruselské poklepání na rameno,

- od t.zv. "neziskového sektoru", pro který je islamizace a imigrace obří byznys.

 

A mainstreemová média budou hlásnou troubou obou. Ta na nás spustí nelítostnou bubnovou palbu:

Láska ke své zemi se změní v nacionalismus a fašismus.

Kritika šíření islámu v islamofobii.

Odmítání ilegálních migrantů bude xenofobie, extremismus, rasismus.

Muzika se bude tvrdit lidskými právy, humanitou a solidaritou.

Budeme vystavení dehonestaci a bude se koketovat s naší kriminalizací. Na vše jsme ale připraveni, protože máme svoji zemi rádi.

 

Dovolujeme si proto navázat na naše předchozí zprávy a informovat Vás o naší činnosti od ledna 2018.

Na společný dopis předsedovi vlády a ministrům kultury a vnitra ze dne 28.12.2017 (kopie v příloze) jsme obdrželi pouze odpověď dopisem ředitelky odboru církví MK ze dne 4.1.2018 (kopie v příloze). Na ten jsme reagovali podáním druhého, obdobného trestního oznámení dne 21.2.2018 na konkrétní odpovědné pracovníky MK, jejichž jména jsou veřejně přístupná a stránkách MK ČR (kopie podání v příloze).

 

Od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jsme obdrželi "vyrozumění" o "odložení" obou našich trestních oznámení, ze dne 6. 2. a 23. 2. 2018 (kopie v příloze).

Kromě jiného s něm píše státní zástupkyně, cit.:

Protože podpora a propagace samotných myšlenek, náboženských textů nebo ideologie, byť neslučitelných se zásadami demokratického právního státu, nestačí  k tomu, aby byl naplněn znak podpory nebo propagace konkrétního hnutí a násl...

 

Nemůžeme souhlasit s tím, že v rozporu s Ústavou ČR i dalších zákonů, mimo jiné např. Zákona č. 3/2000 Sb. – Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností, zejm. § 5, je od r. 2004, v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zaregistrováno mezi náboženstvími i tzv. náboženství „Islám“, nabádající souvěrce k útlaku, pronásledování a zabíjení bezvěrců a jinak smýšlejících osob.

 

„Náboženství“, které nadřazuje muže nad ženy, své stoupence nad ostatní, svůj církevní zákon (šaría…) nad jakékoli jiné zákony, včetně ústavy ČR a jehož písemně deklarovaným cílem je ovládnutí Země. Svaté knihy tohoto „náboženství“ v plném rozsahu dokazují naše vyjádření, (kopie příkladů v příloze - „Náboženství a Islám“).

 

Jinými slovy paní státní zástupkyně nám sděluje, že lze podporovat a propagovat hlásání nerovnosti mezi pohlavími a lidmi, nadřazenost jedněch nad druhými, výzvy k útlaku i k zabíjení !!! Takové odůvodnění, podepsané státní zástupkyní, považujeme za nehorázné a nepřijatelné a odporující ústavě, dalším zákonům i selskému rozumu. Navíc dotyčné „náboženství“ krvavými činy dokazuje svoji poslušnost těmto myšlenkám a výzvám. Proto jsme v reakci na "vyrozumění" podali na MSZ v Praze, dne 9. 3. 2018 Žádost o přezkoumání (kopie v příloze).

 

Dovolte, abychom vás informovali o našem dalším postupu.

Nejdříve hodláme informaci, se kterou se právě seznamujete, rozesílat Vám, naším spoluobčanům a známým a současně Vás požádat, abyste ji dále šířili, pokud se s ní ztotožňujete.

 

Následně 8. 5. 2018 odešleme stejnou informaci zákonodárcům, ústavním činitelům, významným osobnostem a médiím. Pak bude záležet i na Vás, vážení spoluobčané, zda oslovíte "své" poslance a senátory s dotazem na jejich postoje, či žádostí o aktivitu v těchto záležitostech.

Blíží se regionální volby a nejen vaši poslanci a senátoři, ale i všichni uchazeči o Vaše hlasy v těchto volbách se mohou „projevit“, jak si představují další vývoj v naší krásné české zemi, hlavně co budou po zvolení sami prosazovat.

 

To, že ve Sněmovně prošel do 2. čtení návrh zákona o zákazu islámské ideologie, je sice povzbudivá zpráva, ale určitě ji nelze přeceňovat. Jednání budou složitá, výsledek nejistý a nakonec i v příznivém případě bude přijato množství pozměňujících návrhů, které původní snad i dobrý úmysl změní v neškodné plácnutí do vody. Pro skutečný zásadní krok totiž chybí politická vůle. A při tom nic nebrání zákaz islámské ideologie realizovat okamžitě. Ústava i současné zákony to umožňují, včetně pohnání k zodpovědnosti těch, kteří je porušili a stále porušují.

 

S upřímným pozdravem mějte se stále lépe a lépe.

Za občanskou iniciativu „Stop terorizmu“

Ing. Miroslav Vokřínek, v.r.

 

Petice_podpisovy arch:

uloz.to/!J7p6pezCCmjd/podpisovy-arch-petice-m-z-12-5-2016-docx

 

Dopis preds. Vlady CR a ministrum z 28. 12. 2017

 

uloz.to/!oMJD2QjADQA0/kopie-dopis-preds-vlady-cr-a-ministrum-z-28-12-2017-pdf

 

video:

VIDEO, které viděly tisíce lidí: Češi se vydali s kamerou do muslimských čtvrtí v Berlíně a takto dopadli

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-ktere-videly-tisice-lidi-Cesi-se-vydali-s-kamerou-do-muslimskych-ctvrti-v-Berline-a-takto-dopadli-425698

 

 

fb_Chytra Zdeněk - Čech žijící v Berlíně ve čtvrti Wedding

Pravdivé svědectví o spolusoužití se sousedy, nelegálními imigranty, dle Frau Merkel - novými osídlenci Evropy !!!

www.facebook.com/radka.hladikova.71/videos/1683766001637877/?hc_ref=ARQx5cQ01yHheG5wdJwSld-YO5MwWnwBTXtgPkLkfB5Gg0ksgRn34CCharx1R5nAnnA&fref=gs&dti=407984762727130&hc_location=group